مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Business Standard تجدید سازمان واحدهای پلیس مخفی مصر توسط حکومت نظامی

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از  Business Standard – وزیر کشور مصر از تجدید سازمان چندین واحد پلیس خبر داد که در پی قیام این کشور در سال 2011 منحل شده بود. حکومت موقت مصر پس از تجدید و تقویت واحدهای پلیس مخفی، به بازگرداندن مصر به دوران مبارک متهم شد.    

http://bit.ly/17QMQrT

مطالب مرتبط