مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Bloomberg: وزیر طرح و برنامه: طرح محرک مصر، ناتوان از تأمین شکاف ایجاد شده در بودجه

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از Bloomberg – اشرف العربی وزیر طرح و برنامه حکومت موقت مصر اعلام کرد: این حکومت به منظور فعال کردن مجدد اقتصاد کشور در خلال ناآرامی های سیاسی که موجب کشته های بسیاری در ماه جاری شد، با پرداخت بدهی های دراز مدت خود به مقاطعه کاران، اجرای پروژه های ساختمانی را مجددا آغاز می کند. 

وی روز گذشته در یک گفتگوی تلفنی گفت: این پرداخت ها موجب افزایش کسری بودجه نخواهد شد و حکومت موقت احتمالا در نیمه دوم سال مالی که در ژوئن 2014 پایان خواهد یافت هزینه های عمومی را افزایش خواهد داد.  

http://bloom.bg/15sBh9P

 

مطالب مرتبط