مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

BBC: جان کری وزیر خارجه آمریکا: ارتش مصر در برکناری مرسی دموکراسی را اعاده کرد.

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از BBC – جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز گفت، برکناری مرسی توسط ارتش به خواست مردم بوده و ارتش، تا کنون، بر اساس بهترین قضاوت ما [قدرت] را در دست نگرفته و برای گرداندن کشور دولت غیر نظامی وجود دارد.

آمریکا تا کنون از توصیف برکناری مرسی به عنوان کودتا خود داری کرده است. همچنین کمک ۱.۵ بیلیون دلاری آمریکا به ارتش مصر همچنین پابرجاست.

 

http://bbc.in/15hmiSz

مطالب مرتبط