مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

BBC: بحران مصر: فشار دیپلماتیک برای مصالحه

اشتراک

 مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از BBC – فرستادگان آمریکا و اتحادیه اروپا برای یافتن یک راه حل صلح آمیز برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور با مقامات دولت تحت حمایت ارتش مصر و طرفداران محمد مُرسی رئیس جمهورمعزول این کشور دیدار کردند.

http://bbc.in/1bXuKu1

 

مطالب مرتبط