مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

BBC: بازداشت محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین مصر

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح –  IPSC به نقل از BBC – به گفته مقامات رسمی مصر محمد بدیع رهبر معنوی اخوان المسلمین در آپارتمان محل اقامتش در شهر نصر دستگیر شد.  

پس از سرکوب اسلام گرایان که در آن صدها نفر جان خود را از دست دادند، در مصر وضعیت اضطراری برقرار شد. حکومت موقت مصر برای 25 پلیسی که در شبه جزیره سینا کشته شدند، سه روز عزای عمومی اعلام کرده است. از سوی دیگر 36 نفر از معترضین اسلام گرا روز یکشنبه در ماشین زندانی در قاهره کشته شدند. 

حدود 900 نفر شامل بیش از 100 پلیس و سرباز، از چهارشنبه گذشته در مصر کشته شدند، حادثه زمانی آغاز شد که ارتش به قصد انهدام کمپ های معترضین طرفدار محمد مُرسی رئیس جمهور برکنار شده توسط کودتای ارتش، به این کمپ ها حمله کرد. کشته شدگان اکثرا از طرفداران اخوان المسلمین بودند. صدها نفر از هواداران اخوان طی چند روز گذشته بازداشت شده اند.  

http://bbc.in/153lcIs

 

مطالب مرتبط