مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

APA آغاز گفتگوهای فلسطین و اسرائیل پس از ماه رمضان

اشتراک

مرکز بین المللی صلح به نقل از APA – ریاض المالکی وزیر خارجه فلسطین در مصاحبه با صدای روسیه اعلام کرد: مذاکرات مستقیم بین فلسطین و اسرائیل بلافاصله پس از ماه رمضان در تاریخ 11 آگوست  آغاز خواهد شد. وی افزود: نخستین نشست طرفین در واشنگتن به عنوان آغازی برای  مذاکرات  صلح تلقی نمی شود.

 http://bit.ly/18TOttr

 

مطالب مرتبط