مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Aljazeera: دفاع مصر از عملیت نیروهای امنیتی

اشتراک

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح –  IPSC – به نقل از Aljazeera- سخنگوی وزارت خارجه مصر می گوید: برقراری نظم و قانون وظیفه حکومت بود. بدر عبدالعاطی اتهام اعمال خشونت شدید توسط نیروهای امنیتی برای متفرق کردن متحصنین و همچنین عملیات خشونت آمیز علیه تظاهرات کنندگان در روز جمعه – روز خشم – را انکار کرد.

سخنگوی وزرات خارجه در گفتگو با الجزیره گفت: افکار عمومی کشور، نیروهای امنیتی را به خاطر برخورد ملایم با تظاهرات کنندگان سرزنش می کنند. او معترضین را به شلیک به غیرنظامیان متهم کرد و وظیفه حکومت را برقراری نظم و قانون خواند. او گفت: در طول تظاهرات پرچم های القاعده برافراشته بود. او معترضین را به شلیک به غیرنظامیان متهم کرد و گفت: وظیفه حکومت برقراری نظم و قانون بود.

این سرکوب مرگبار از سوی ایالات متحده، سازمان ملل و نهادهای بین المللی حقوق بشر محکوم شد، اما العاطی گفت: مصر از بابت این انتقادات نگرانی ندارد و حکومت او هیچ دخالتی را نمی پذیرد.  

http://aje.me/16iqKyG

………………………………………………………………………………………………………………….   

مطالب مرتبط