تاریخ تحولات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی سده معاصر ایران (1300-1400) بخش  دوم: دوره جمهوری اسلامی(۱۳۵۷-۱۴۰۰)
August 18, 2022 – 3:18 am | Comments Off on تاریخ تحولات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی سده معاصر ایران (1300-1400) بخش  دوم: دوره جمهوری اسلامی(۱۳۵۷-۱۴۰۰)

سید سلمان صفوی
مرکز بین المللی مطالعات صلح
 
مقدمه
در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با سقوط حکومت شاه، دوره جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد که با تغییرات مهمی در سیاست های دفاعی، دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی و ساختار قدرت …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » مجله

فصلنامه دیپلماسی صلح عادلانه – شماره ۳ – زمستان ۱۳۸۹

نگارش در April 11, 2011 – 8:20 pm
فصلنامه دیپلماسی صلح عادلانه – شماره ۳ – زمستان ۱۳۸۹
Share

مجله بین المللی مطالعات صلح و امنیت – فصلنامه دیپلماسی صلح عادلانه – شماره ۳ – زمستان ۱۳۸۹ به دو زبان انگلیسی و فارسی، به سر ویراستاری دکتر سید سلمان صفوی رئیس مرکز بین المللی مطالعات صلح، در اروپا منتشر گردید.

برای دیدن و دنلود مقاله بر روی اسم مقاله کلیک کنید

مقالات فارسی

نقش آمریکا در انحراف انقلاب سیاسی-اجتماعی مصر
به یک تغییر فرمالیستی

دکتر سید رحیم صفوی {113-120}

سیاست حفظ وضع موجود:
چندجانبه‌گرایی و موازنه منطقه‌ای

دکتر ابراهیم متقی {121-140}

حکمرانی جهانی؛
اجلاسیه داووس و امنیت منطقه‌ای ایران
 

دکتر ملک محمدی {141-162}

سیاست‌گذاری هسته‌ای ایران
در شرایط بازدارندگی منطقه‌ای

دکتر عباس مصلی‌نژاد {163-182}

چالش‌های ژئوپلتیکی و مرزهای درهم‌تنیده
امنیت منطقه‌ای در جنوب‌غربی آسیا

دکتر طاهره ترابی {183-202}

دولت های تحصیلدار و تهدیدات امنیت ملی:
انرژی عنصر منازعات در خلیج فارس

محمد مودب 203-226

English Articles

Analysis of Mubarak’s Downfall

Seyed G Safavi [1-10]

Turkey’ New Activist Foreign Policy: Challenges and Opportunities for Iran

Shireen Tahmasseb (Hunter)

[11-24]

Regional Security Semiotics of Islamic Republic of Iran’s foreign Policy

Ibrahim Mottaghi [25-60]

The Mechanisms of Organizing Peace and Balance in the Persian Gulf Region Zohreh Poustinchi [61-84] 

Comparative Analysis of Regional Rivalries and Developments in Afghanistan  

Mehdai Mahmoudi [85-104]

 

Impact of US–India Relations on India’s Rift with Iran  

Vahid Nasiri [105-112]

 

Share