January 30, 2023 – 7:45 am | Comments Off on جایگاه جهانی و سیاست خارجی عمان

فاطمه خادم شیرازی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

عمان از دهه 1970 به دلیل  موقعیتژئوپلیتیکی در منطقه حساس خاورمیانه ، یک سیاست خارجی متفاوتی با کشورهای دیگر در عرصه بین المللی و منطقه ای …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آسیای میانه, افغانستان, گزیده ها, گفتگو

چشم انداز صلح با طالبان در افغانستان – گفتگو با سید آقا حسین فاضل سنچارکی مشاور ارشد فرهنگی و اجتماعی ریاست اجراییه

نگارش در May 23, 2016 – 8:23 am
چشم انداز صلح با طالبان در افغانستان  – گفتگو با سید آقا حسین فاضل سنچارکی  مشاور ارشد فرهنگی و اجتماعی ریاست اجراییه
Share

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

صلح با طالبان در افغانستان در چند سال گذشته یکی از رویکردها و موارد مهم مورد توجه دولت افغانستان و جامعه این کشور بوده است. در این بین چالشهای متعدد فراروی این روند و نوع کنشگری طالبان و بازیگران خارجی در آن همچنان از متغیرهای اصلی است. در همین راستا برای بررسی بیشتر روند صلح در افغانستان گفتگویی با سید آقا حسین فاضل سنچارکی مشاور ارشد فرهنگی و اجتماعی ریاست اجراییه داشته ایم:

مرکز بین المللی مطالعات صلح: آیا میتوان گفت توان و مانور طالبان در انجام عملیات در بهار کنونی در بخش های مختلف کشور افزایش یافته است؟ در این بین طالبان بیشتر به صلح می اندیشد یا جنگ؟

طالبان تا کنون کدام عملیات مهمی را به راه نیانداخته اند، اگرچه در جنوب وشرق افغانستان هوا گرم شده است و مانعی بر سر راه عملیات بهاری این گروه از نظر آب و هوا وجود ندارد، اما این گروه تا هنوز قادر نشده هیچ تحرک چالش بر انگیز ایجاد کند. اما در شمال گفته می شود که هنوز مناطق کوهستانی سرد و برف آلود است و احتمالا طالبان منتظر آب شدن برف ها و گرم شدن هوا هستندیک دیدگاه دیگرهم وجود دارد که طالبان در قسمت های مختلف افغانستان منتظر جمع شدن خشخاش اند و بعد از آن ممکن است عملیات خود را آغاز کنند اما مسئله اصلی این است که امسال نه در طول زمستان و نه با آغاز فصل بهار، عملیات نیروهای افغان علیه پایگاهها و مراکز تجمعات طالبان لحظه ای متوقف نگردیده و ضربات کوبنده ای بر طالبان وارد شده است و به این خاطر فرصت سازمان دهی و راه اندازی عملیات نظامی از طالبان تا حدودی سلب گردیده است در این بین گروه طالبان تا کنون نشان نداده اند که طرف دار صلح می باشند، آنان بر جنگ پای می فشارند

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نقش کنونی پاکستان در روند صلح چیست؟

پاکستان علی رغم وعده ها و قول وقرارهای خود در مورد حاضر کردن طالبان پای میز گفت وگو ، قادر به این کار نشد ویا نخواست. دولت افغانستان دلایل و شواهد زیادی در اختیار دارد که اسلام آباد همچنان از گروه طالبان حمایت می کند، به رهبران این گروه پناه داده و کمپ های آموزشی و زمینه فعالیت های آزاد را برایشان فراهم ساخته است.  تمام توانایی ،تجهیزات و تسلیحات این گروهها توسط سازمان استخبارات ارتش پاکستان تهیه و تامین می شود . به همین خاطر حکومت افغانستان ادامه گفت وگوهای چهارجانبه را به حالت تعلیق در آورده ونسبت به همکاری وصداقت پاکستان تردید جدی پیدا کرده است. باور دولت افغانستان این است که پاکستان می تواند نقش بنیادین در روند صلح افغانستان ایفاء کند، اما این کشور هنوز در این رابط جدی نیست . 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: آیا کابل از حضور ایران روسیه و هند در گفتگوهای صلح با طالبان استقبال می کند. دلیل چیست؟

فکر می کنم کابل از همکاری و سهم گیری همه کشورها مخصوصا جمهوری اسلامی ایران و فدراتیو روسیه استقبال می کند. این دو کشور از امکانات و توانایی های خوبی برای پیش برد امر صلح در افغانستان برخوردارند ، تجربه وقدرت لازم را برای تاثیر گذاری مثبت بر این روند دارند. آن چه که اهمیت بنیادین دارد نقش محوری دولت افغانستان و احراز مالکیت گفت وگوها توسط حکومت این کشور است، ممالک دیگر می توانند در کمک و زمینه سازی برای انجام این گفت وگو ها نقش سازنده ای بازی کنند. 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به دامنه مخالفان طالبان در کشور به نگاه شما دسترسی به یک صلح مطلوب چه ویژگی هایی دارد و چه  امتیازاتی را میتوان به طالبان در حوزه سیاسی نظامی و.. داد؟

در طول چهارده سال گذشته، یک موضع واحد و یک درک و تعریف مشترک از گروه طالبان در میان مردم و دولت مردان افغانستان وجود نداشته است ، در حالی که رییس جمهور قبلی و شماری زیاد از افراد نزدیک به او ، طالبان را برادر، یا برادران ناراضی خطاب می کردند و طرف دار دادن امتیاز یا عدم سخت گیری بر آنان بودند، اما بخش دیگری از رهبران و شخصیتهای سیاسی داخل حکومت طالبان را تروریست می خواندند و مذاکره با این گروه را عبث می شمردند. در این بین در شرایط کنونی نگاه دولت افغانستان این است  که مخالفان مسلح جنگ وسلاح را کنار بگذارند، آدم کشی و میلمان کشی را بس کنند، وارد روند سیاسی شوند و مانند همه احزاب وسارمان های سیاسی و مدنی کشور به فعالیت های قانونی بپردازند و خود را برای نهادهای انتخاباتی کاندید کنند و اگر اراده عام ملت افغانستان را با خود جلب کردند دیدگاه دینی و سیاسی خود را در کشور تطبیق کنند، با زور و اسلحه و کشتار نمی توان بر مردم حکومت کرد

مرکز بین المللی مطالعات صلح: چشم انداز صلح با طالبان را چگونه می بینید؟

چشم اندازه صلح وثبات در افغانستان را روشن وامید بخش می بینم، از نظر من ، شانس گروههای مسلح مخالف برای موفقیت اندک است، این گروهها از لحاظ ساختار فکری و ایدئوژیکی به بن بست رسیده اند، توانایی نظامیشان با از دست دادن افراد کلیدی خود در جنگ ها  هر روز کاستی می گیرد، اختلافات درونی آن ها مزیدی بر علت شده است، در مقابل، نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان بدون حضور نیروهای خارجی، قدرت دفع و طرد وسرکوب گروههای تروریستی را دارند وتوانایی های خود را در زمینه مبارزه با مخالفان مسلح به اثبات رسانده اند.  از جانبی، حامیان بیرونی طالبان نیز  دیگر از بازگشت این گروه به قدرت حمایت نمی کنند، فقط از آنان به عنوان ابزارهای اعمال فشار علیه دولت مشروع وقانونی افغانستان و اخلال برخی روندهای سازندگی استفاده می کنند. به نظر من بهبود اوضاع در سطح منطقه نیز هر روز پایگاههای فکری و مالی و جاذبه های سربازگیری گروههای افراطی و خشونت طلبان را تضعیف وکمرنگ می سازد. نقطه دیگر این است که موقعیت ترانزیتی و ژئؤپلتیک افغانستان ایجاب می کند که کشورهای منطقه از جمله پاکستان سر انجام ، نفع خود را در ثبات  و آرامی این کشور ببینند نه در بی ثباتی و نا امنی آن . 

واژگان کلیدی: صلح با طالبان ، افغانستان، صلح افغانستان، طالبان افغانستان

Share