December 5, 2022 – 4:26 am | Comments Off on سازمان کشورهای ترک ژئوپلیتیک جدیدی در فضای اوراسیا

فاطمه خادم شیرازی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

ترکیه با استفاده از سازمان ترک  در سال های اخیر به عنوان یک بازیگر مهم منطقه ای در آسیای مرکزی ظاهر شده است. هدف اصلی سیاست …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آمریکا, گفتگو

پیامدهای پیروزی جمهوری خواهان در امریکا – گفتگو با دکتر مهدی فاخری

نگارش در November 11, 2014 – 2:31 am
پیامدهای پیروزی جمهوری خواهان در امریکا  – گفتگو با دکتر مهدی فاخری
Share

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

همان گونه که انتظار می رفت حزب جمهوری خواه توانست در انتخابات میان دوره ای کنگره پیروز شد. جمهوری خواهان توانستند پس از 8 سال اکثریت مجلس سنا را کسب علاوه بر حفظ اکثریتشان در مجلس نمایندگان تعداد کرسی هایشان در این مجلس را هم افزایش دادند و انحصارشان در فرمانداری ها را هم مستحکم تر کردند. برای بررسی بیشتر این امر گفتگویی با دکتر فاخری استاد روابط بین الملل داشته ایم:

واژگان کلیدی: پیامدهای پیروزی جمهوری خواهان در امریکا، پیروزی جمهوری خواهان ، امریکا، جمهوری خواهان ، امریکا، اوباما

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح:با توجه با انتخابات آمریکا، وضعیت این انتخابات را چگونه مورد بررسی و تحلیل قرار می دهید؟

مشاهده نمودیم که جمهوری خواهان با رای اکثریت برنده شدند. این که چرا جمهوری خواهان برنده شدند خود یک بحث است و تبعات برنده شدن آنها بحث دیگری است.

مرکز بین المللی مطالعات صلح:علت برنده شدن جمهوری خواهان چه بوده است؟

به نظر می رسد علت اصلی برنده شدن، تداوم بحران مالی بوده است. آمریکا و اروپا، علی رغم تلاش هایشان نتوانستند این بحران را به نقطه پایان خود برساند. و طبیعتا وقتی بحران وجود داشته باشد، سرمایه گذاری ها کاهش پیدا می کند. سرمایه گذاری که کاهش پیدا کند، اشتغال پایین می آید و بیکاری افزایش می یابد. به دنبال این عوامل نا آرامی و نارضایتی و در مراحل پیشرفته تر انواع بزهکاری و خشونت پیش می آید. این خود باعث دوری مردم از دولت می شود. صرفنظر از این که ایدلوژی دولت و سیاست دولت چیست. و این که آیا سیاست ها در جهت حمایت از مردم و توزیع ثروت است و یا گرایش به نخبگان یا سرمایه گذاری دارد. ولی وقتی که چرخ اقتصاد خوب نمی چرخد، طبیعتا اقشار محروم جامعه میل به رای دادن به دولت پیدا نمی کند. نکته دوم این که جمهوری خواهان روی رنگین پوست ها و مردمان مهاجر امریکای لاتین و زنان و جوانان (برای پیدا کردن کار) و پیران (برای خدمات بیمه ای و اجتماعی) سرمایه گذاری کردند که موفقیت آمیز هم بود.

نکته آخر بحث سیاست خارجی است، وقتی دولت نتواند به اهداف داخلی خود دست پیدا کند و سیاست خارجی موفق داشته باشد حزب مقابل سود می برد. اکنون خاورمیانه وضعیت وخیمی دارد و داعش تبدیل به معمای لاینحل شده است و بهار عربی برخلاف انتظارات نتایجی به دست نیاورد. دیکتاتورها همچنان سرجای خود هستند و چندان تغییری نکرده اند. همچنین موضوع اکراین یک موضوع جدی شده است. رقابت با چین و روسیه هم ادامه دارد. اوباما نکات مثبت چندانی برای دفاع از خود در پرونده ندارد. نتیجه این امر رای بیشتر جمهوری خواهان است.  

مرکز بین المللی مطالعات صلح:در شرایط کنونی عده زیادی به کاهش مشارکت مردم در انتخابات اشاره کرده اند، علل این کاهش چه چیزی می تواند باشد؟

در همه جای دنیا چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای درحال توسعه، در انتخابات میان دوره ای، سطح مشارکت مردم در انتخابات پایین تر از انتخابات پایان دوره است. اما نکته ی دیگر که در کاهش مشارکت تاثیر دارد این است که مردم خود را دولت و حکومت شناسایی نمی کند. یعنی وقتی دولت به نیازهای مردم توجه نمی کند، طبیعتا مردم نیز دیگر به نیازهای دولت توجه نمی کند. اگر دولت می خواهد مردم مشارکت داشته باشند باید به نیازهای آنها توجه کند. وقتی دولت به این نیازها توجه ندارد مردم هم دیگر الزام و اجباری به شرکت در انتخابات نمی بینند. این یک رابطه دو طرفه است. دولت تا به نیازهای مردم پاسخگو نباشد مردم نیز توجهی به خواسته های دولت ندارد.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح:جمهوری خواهان کنترل سنا را به دست گرفته اند، این مسئله چه تاثیری در اوضاع قانون گذاری و داخلی در امریکا می گذارد؟

ممکن است به تدریج جمهوری خواهان شروع کنند به این که قوانین مورد نظر خود را به صورت طرح و لایحه به مجلس بیاورند و به دنبال تصویب آنها باشند. یا طرح های که اوباما به دنبال اجرای آنها بوده است را متوقف کنند. مثلا طرح اوباما ممکن است در عمل و اجرا با مشکل مواجه بشود و یا در سیاست خارجی اوباما را کنترل کند و یا در بودجه بندی در بحث افزایش بودجه دفاعی کشور طرح ها ی به کنگره آورند و تصویب کنند. وقتی اکثریت در اختیار یک حزب قرار می گیرد طبیعتا سعی می کند اولویت های داخلی و خارجی حزب خود را به صورت قانون در آورند و رئیس جمهور را موظف به اجرای آن کند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح:این انتخابات چه تاثیراتی در حوزه داخلی و مسائل بین المللی و رویکرد دولت اوباما می گذارد؟

در حوزه بین المللی هم میزان حمایت جمهوری خواهان از اسرائیل بیشتر می شود. بنابراین کشورهای که با اسرائیل رابطه ی خوبی دارند مورد لطف قرار می گیرند. بحران فلسطین و اسرائیل ممکن است پیچده تر بشود. کنگره امریکا ممکن است سیاست دولت اوباما در مقابل شهرک سازی را دیگر نداشته باشد و با ملایمت بیشتری برخورد بکند. ممکن است در روابط با چین و روسیه و اتحادیه اروپا موضع تندتری بگیرند. و در روابطه با ایران نیز ممکن است تصمیم بگیرند فشاری بیشتری در رابطه با پرونده هسته ای ایران اعمال بکنند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح:با توجه به وضعیت کنونی جمهوری خواهان این امر چه تاثیری در رابطه با پرونده هسته ای ایران و گروه 5+1 ایجاد می کند؟

سیاست خارجی کشورها تحت تاثیر عوامل ثابت و متغیر است. آن بخش از روابط ما با امریکا که تحت تاثیر عوامل ثابت است ممکن خیلی تغییر نکند. اما در بخش عوامل متغییر ممکن است تغییر صورت بگیرد. می توان حدس زد که جمهوری خواهان فشار بیشتری برای ادامه تحریم ها اعمال می کند و یا اگر توافقی صورت بگیرد ممکن است برای برداشتن تحریم ها مقاومت انجام بدهند و مشکلاتی ایجاد بکند. یا در نحوه ای ایجاد موافقتنامه و یا در برقراری و یا گسترش روابط اقتصادی ممکن است نظرات متفاوتی داشته باشند و مشکلاتی ایجاد کنند. آنها ممکن است در همکاری در کشورهای دیگر چون عراق و سوریه نظرات متفاوتی ارائه دهند. لذا می توان انتظار داشت که جمهوری خواهان برای آقای اوباما در زمینه سیاست داخلی و خارجی مشکلاتی ایجاد کنند. این سیستم قبلا در فرانسه هم اتفاق افتاده است. یعنی این که دولت از یک حزب باشد ولی قوه مقننه از حزب دیگر. روابطه روانی نخواهد بود و به بهانه های مختلف مجلس و کنگره سعی می کند که به آقای اوباما فشار وارد کنند. و مانع این می شوند که اوباما به راحتی بتواند سیاست هایش را دنبال بکند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح:با توجه به پیروزی جمهوری خواهان، این امر می تواند چه تاثیری در انتخابات ریاست جمهوری در دو سال آینده داشته باشد؟

این اکثریت پیروز یک روندی را نشان می دهند که گرایش کلی نارضایتی مردم عادی را منعکس می کنند. اگر اوباما نتواند در دو سال آینده در عرصه داخلی و خارجی موفقیت قابل توجهی به دست بیاورد، می توان حدس زد همین نتیجه در انتخابات ریاست جمهوری هم تکرار می شود. یکی از برگ های برنده اوباما می تواند ایران باشد. اگر بتواند با ایران به توافق برسد و روابط با ایران به سمت عادی شدن برود. و دو طرف کمک کنند که مسئله سوریه و عراق حل بشود. انتخابات به نفع اوباما تغییر می یابد. اوباما اگر بتواند در سیاست های اقتصادی تجدید نظر بکند و فشار روی طبقات متوسط وپایین جامعه را تا حدی تعدیل بکند می تواند جریان را عوض بکند. درغیر این صورت گرایش کلی در انتخابات ریاست جمهوری از همین گرایش کلی تبعیت می کند.

 

Share