مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

نشست “روابط ایران و ترکیه در پرتو تحولات جهان عرب” پنج شنبه 18 اسفند ماه 1390

اشتراک

      مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری مرکز بین المللی مطالعات صلح برگزارمی کند

 

   نشست “روابط ایران و ترکیه در پرتو تحولات جهان عرب”

 

سخنرانان:

  •   رئیس نشست: دکتر کیهان برزگر، عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی

 

  •   دکتر سید محمد کاظم سجادپور، عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه  

موضوع سخنرانی: “روابط ترکیه و غرب در پرتو تحولات جهان عرب”  

 

  •  آقای محمد فرازمند، متخصص مسائل جهان عرب و سفیر سابق ایران در بحرین

 موضوع سخنرانی: “نقش بازیگران عربی در روابط ایران و ترکیه”

 

  •   دکتر جواد صالحی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

 موضوع سخنرانی: “امکان پذیری مدل ترکیه برای جهان عرب”

 

زمان: پنج شنبه 18 اسفند ماه 1390     ساعت: 17:00- 15:00

مکان: بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، شماره 6، سالن همایش های مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

 

حضور در این نشست با دعوت قبلی و هماهنگی می باشد. لطفاً حضور خود را با شماره تلفن  88961770  و یا آدرس الکترونیکی  tavakoli@merc.ir  هماهنگ فرمایید.

 

 

مطالب مرتبط