مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

ویروس کرولا و جنگ اقتصادی امریکا علیه چین

اشتراک

دکتر حمیدالله مفید

پژوهشگر افغانستاني مسائل بين الملل

مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC

 آیا ویروس کرولا یک جنگ بیولوژیکی نیست  ؟

جنگ های بیولوژیکی یا زیست باری، بار همزیستگاه بشری را در چند سال پسین لگد مال کرده است. البته که این پدیده پیشینگی مرگبار و نکبت باری دارد. نخست بنگریم، که ستیز یا جنگ بیولوژیکی یا زیستی باری چیست ؟جنگ بیولوژیکی کاربرد و استفاده از پدیده های بیولوژیکی، شامل باکتریا ها، ویروس ها، پوپنک ها و دیگر فراورده های کشتار گروهی به منظور نابودی  انسان ها، ناتوان سازی زنده جان ها و حتی جانوران  و گیاه ها است، که از سوی دولت ها یا ساختار های ارتشی و یا اقتصادی به منظور نابودی یا تضعیف یا ناتوانی دشمن به کار می رود.

تاریخچه پیدایش جنگ افزار های بیولوژیکی:

در سده ای ۱۴ ترسایی هنگام محاصره کافا برای نخستین بار تاتار های مهاجم اپیدمی طاعون یا کولرا را به منظور فراگیر ساختن این بیماری با استفاده از منجنیق یا فقلمان پیکر های مردگان آلوده به  این بیماری را در شهر کافا پرتاب کردند، که موجب بربادی  و شیوع این بیماری در میان مردم کافا گردید.

در سده ۱۸ ترسایی هنگام جنگ فرانسه و هندوستان سالهای میان ( ۱۷۵۴ تا ۱۷۶۷ ترسایی) فرانسوی ها علیه هندوستان  از باکتری های بیماری فراگیر ابله  در جنگ استفاده  نمود.

در ۲۴ جون سال ۱۷۶۳ یک افسر انگلیسی تعداد پتو و شال بیماران مبتلا به طاعون را از یک بیمارستان که بیماران مبتلا به طاعون در آن بستری بودند در میان اهالی یک دهکده نزدیک رودخانه ( اوهایوی) پخش کرد ، که منجر به فراگیر شدن این بیماری در میان اهالی گردید و تلفات سنگینی به بار آورد.

کشور آلمان در جنگ جهانی نخست با استفاده از ( باسیلویس انتراسیس) و ( بورخولدریامالئی) به گونه مخفیانه در آلوده کردن حیوانات و  کشتزار های  کشور های بی طرف که روابط اقتصادی با متفقین داشتند، استفاده کرد و موجب تلفات گسترده گردید.

کشور ژاپن میان سالهای ۱۹۳۲ تا ۱۹۴۵ ترسایی برنامه گسترش افزار های جنگی بیولوژیکی را در هاربین چین پی ریزی کرد به این منظور ۱۵۰ ساختمان ۵ جز وتام مجهز به سیستم های ماهواره یی و سه هزار کارشناس و دانشمند را فراهم نمود و کم از کم ۱۱ شهر بزرگ چین را مورد تازش قرار داد میکرو ارگانیزم های استفاده شده بیشتر شامل ( باسیلوس ، انتراسیس(‌سیاه زخم) ، نایسرا ، مننژیتیس، وبیریوکلرا ، پرسینیاسپستیس) و گونه های (شیگلا) بودند.که موجب کشته شدن نزدیک به ۲۷۰ هزار نفر گردیدند.

ایالات متحده امریکا نیز میان سالهای ۱۹۴۲ تا ۱۹۶۹ برنامه گسترش افزار های جنگی بیولوژیکی خود را در ( فورتدتریک مریلند )، با سایت های آزمایشی در مي سی سی پی و یوتا پیریزی کرد. در سال ۱۹۴۰ با استفاده از انفجار آزمایشی افزار جنگی بیولوژیکی با استفاده از ( باسیلوسآنتراسیس ) در یک جزیره کوچک گرینارد در ساحل شمالی اسکاتلند (فازار های) جنگی بیولوژیکی خود را مورد آزمایش قرار داد ، که در فرایند آن این جزیره به شدت نا امن و خطرناک گردید.

در ماه مارچ ۱۹۹۵ افراد منسوب به آیین مذهبی (Aum Shinrikyo) سه تازش بیولوژیکی را در ژاپن با استفاده از ویروس ( Ebola) که از زایر بدست آورده بودند،   در متروی توکیو به کار بردند ، که موجب کشته شدن ۱۲ نفر گردید.

انواع باکتری های بیولوژیکی که در جنگ ها استفاده می شوند :

باکتریای ( باسیلوس آنتراسیس ) عامل بیماری سیاه زخم.

باکتریای ( فرانسیلا تولارنیس) عامل بیماری تولارمی یا تب خرگوش .

باکتریای ( بروسیلا) عامل بیماری تب کشنده مالت

با کتریایی (کوکسیلا بورتنی ) عامل بیماری کشنده تب کیو .

ویروس (آنسفالیت آسب) ونزویلایی  عامل بیماری واگیر وکشنده افلانزایی

زهر یا سم ( بوتولینیوم ) عامل بیماری کشنده بوتولیسم.

بیماری ( انترویوتوکسین بی)  عامل بیماری خطرناک استافیلوکی .

تمام این باکتریا ها و ویروس ها با نیرنگ ها  یا توسط افزار جنگی و یا توسط جاسوسان انتقال می شوند .

 

ویروس کرونا چیست ؟

این نوع ویروس از خانواده ویروس کرونا کشف شده است که جزو خانواده بزرگ ویروس هاست که ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری سارس شامل آن می شود، این بیماری در شهر (ووهان) چین که نزدیک به ۹ میلیون نفر باشنده دارد پدیدار گردیده است، به منظور جلوگیری از شیوع یا همگانی شدن این ویروس ، تصمصم گرفته شد، تا تمام شبکه ترانسپورتی این شهر متوقف شود و در حقیقت تمام شبکه اقتصادی چین به نیمه بندشی (تعطيل) در آمده است ، خاطر نشان می شود، که یک بخش تیلفون ( هوه وای ) در این شهر تولید می شود.

آیا ویروس  کرولا نمی تواند تا آزمایش  یک جنگ اقتصادی امریکا علیه چین باشد؟

چین دارای اقتصاد رهبری شده از سوی حزب کمونیست است که بیشترین سود را شرکت های دولتی می برند، امریکا دارای اقتصاد غیر دولتی و خصوصی است، که بیشترین سود را شرکت ها و تراست ها و کمپنی های غیر دولتی می برند.اغلب پژوهشگران روابط امریکا و چین را مهمترین روابط دو جانبه از دیدگاه  تاثیرات و پیامد های آن بر سیاست  و نظم جهانی می دانند. این دیدگاه درست است، زیرا روابط جاری میان دو ابرقدرت در عرصه نظم جهانی در دوران( پسا جنگ  سرد) بسیار شکننده  می باشد، از سوی دیگر بسا مسایلی منفعتی می تواند تا مناسبات این دو کشور را متزلزل سازد ، از این رو پایش تحولات و روابط این دو بازیگر بر تر می تواند در فهم روند های سیاسی جهانی موثر واقع شود.

با آمدن دونالد ترامپ در پست ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا  نخستین نشانه های خرابی مناسبات چین و امریکا با تویتری های ترامپ آشکارا شد،

به تعقیب آن امریکا در سال ۲۰۱۸ یک رشته پرونده های قضایی علیه شرکت های چینیایی که متهم به دزدی ابزارهای سایبری  بودند، وضع کرد .و سپس خبر گرفتاری ( منگ وانژو ) معاون رییس هیآت مدیره و رییس مالی شرکت بزرگ چینی (هوه وای)  از سوی ایالات متحده امریکا، جهان را شگفت زده ساخت .  

در ماه می سال ۲۰۱۹ ترسایی دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا اقدامات شدیدی علیه تیلفون های همراه ( هوه وای) شرکت چینی وضع کرد ، در پی آن امریکا افزایش تعرفه ها را بالای کالا های چینی  نیز سازماندهی نمود .این رشته برخورد های زیان بار بر یکدیگر موجب شد ، تا هردو دولت در پی تضعیف و بربادی یکدیگر بیافتند.

تاریخ دخالت های امریکا بر جهان و تازش های وحشیانه آن بر همه  هویدا و اشکارا است، این کشور تنها در ده سال پیسن کشور های عراق ، افغانستان، سوریه ، لبیا، گرنادا، سودان، یوگوسلاوی، ایران  و دیگر کشور های جهان را با تازش مستقیم و ددمنشانه برباد ساخت ، ایدون رقیب  بزرگ اقتصادی خود چین را نیز باید ، ضربه جدید بزند.

چنان فکر می شود، که ویروس کرونا از گوشت خفاش و مار پدیدار شده است ؟ این پاسخ بسیار مسخره آمیز و کمدی می آید و دانش امروز باکتری لوژی و ویروس شناسی آن را نمی پذیرد، مگر این اندیشه که امریکا با استفاده از دانش ویروس شناسی این ویروس را سازماندهی نموده و آن را از  راه شبکه های پنهانی در چین همگانی و تکثیر نموده است . می تواند به حقیقت نزدیک باشد.

چرا كه دانشمندان جهان برای اینکه اغلب شبکه های خبر رسانی جهان در اختیار امریکا قرار دارد، از نشر و پخش این خبر خودداری می نمایند. چون تبلیغات و جنگ رسانه یی علیه چین به منظور  تضعیف اقتصاد چین  زیاد است ، این درحالی است که  بیماری سارس‪ SARS که پیش از این در جهان شیوع شده بود  و در سال ۲۰۰۳  جان نزدیک (Server acute respiratorsyndro   به  ۹۰۹۸نفر راگرفت ، اما اینقدر تبلیغات علیه آن صورت نگرفت و این قدر تعذیرات علیه آن وضع نشده بود ، در حالی که تنها ویروس ( مرس) در سال ۲۰۱۴ در خاورمیانه موجب مرگ ۸۵۸ نفر از ۲۴۹۴ نفری بیمار این ویروس شد. اما از این دست به آن دست کسی از آن با خبر نشد و تبلیغاتی علیه آن  به راه نیافتاد.از این رو چنین پنداشته می شود ، که  ویروس کرونا از سوی دستگاه های جهنمی استخباراتی امریکا  در کشور چین پخش و تکثیر شده باشد و در ایالت  ووهان چین به منظور تضعیف و ناتوانی اقتصاد چین بکار رفته باشد و این احتمال می تواند نزدیک به حقیقت باشد.

واژگان کلیدی: ویروس، کرولا ، جنگ اقتصادی، امریکا، چین، دکتر حمیدالله مفید

  

مطالب مرتبط