مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

موانع خارجی در تحقق اجرای عدالت

اشتراک

 محمد شیرزاد

کارشناس مسائل سياسي

مرکز بین المللی مطالعات صلح IPSC

شاید سوالی که در اذهان برخی از مردم ایران پیش می آید این است که چرا برخورد قاطع و دائمی با مفسدین و خائنین کشورمان صورت نمی پذیرد؟ توصیه میکنم کتاب “پیروزی بدون جنگ ریچارد نیکسون ” را بخوانید تا  اولا پی ببرید چرا انقلاب اسلامی ایران برای آمریکا و غرب اهمیت داشته و دارد و ثانیا چرا همواره بصورت مستقیم و غیرمستقیم با ایران درحال دشمنی و مبارزه هستند؟

علل زیادی در این باره میتوان مطرح کرد اما آنچه در این مجال می توان گفت و در این کتاب نیز به آن اشاره شده است آن است که بحث ایدئولوژیک بودن این انقلاب را آقای نیکسون رئیس جمهور اسبق آمریکا مطرح میکند و مقابله با آن را یک ضرورت میداند . همچنين زدن ریشه هایش را ترجیحا بصورت قدرت نرم و از طریق ابزارهای فرهنگی در سیاست های آمریکا پیشنهاد می کند. چراکه انقلاب اسلامی با شعار نه شرقی و نه غربی و صدور انقلاب اسلامی زنگ خطری برای قدرت های بزرگ و بویژه آمریکاست.

این را گفتم تا بدانیم بعد از چند قرن مظلومیت و غربت شیعه و مورد ظلم قرار گرفتن مسلمانان و بویژه شیعیان در سراسر جهان ؛ پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی نه تنها برای ما که برای تمام مسلمانان و مستضعغین دنیا نور امیدی بوده و هست و همین نگرانی غرب را مضاعف می کند و حفظ این انقلاب به قول امامین انقلاب اسلامی از اوجب واجبات است. اما حفظ این انقلاب و نظام خیلی سخت است. چون موانع و تهدیدات داخلی و خارجی زیادی وجود دارد که مانع از تحقق مراحل مختلف و اهداف انقلاب اسلامی می شود( تصویر این فرآیند در پایین بصورت مجزا جهت یادآوری می آوریم) که باید به آن ها دقت کرد و از آن ها غافل نشد.

 البته این موارد نمیتواند سوء مدیریت برخی از مسئولین و مدیران را در داخل کشور توجیه کند و بدون شک باید این سوء مدیریت ها رفع شود که تحقیقاً با حضور مدیرانی در طراز انقلاب اسلامی و با مدیریت انقلابی و تلاش مستمر شبانه روزی محقق خواهد شد و از طرفی هم باید مبارزه با خائنین به نظام مقدس و ملت ایران را هم همزمان دنبال کرد.

 اما اگر بخواهیم به موانع خارجی در تحقق اجرای عدالت و برخورد با مفسدین و خائنین داخلی اشاره ای کنیم عبارتند از : 

  • باید توجه داشته باشیم که دورتا دور کشور عزیزمان( با ۱۵ کشور همسایه ) در محاصره آمریکا و اسرائيل است که در همه ی کشورهای همسایه بصورت مستقیم و غیر مستقیم این حضور دارند و از هیچ ظلمی نسبت به ملت ما کوتاهی نکرده اند. این ظلم در راستای همان مخالفت و از بین بردن انقلاب ایدئولوژیک ما قابل تحلیل است و به هیچ وجه این دشمنی تمام نخواهد شد. مگر این انقلاب اسلامی و نظام مبتنی بر اسلام ناب محمدی از بین برود و هر آنچه در خصوص انرژی هسته ای و دشمنی های غرب علیه ملت و دولت ایران میبینیم بهانه ای بیش نیست. اصل مشکل ما برای غرب حکومت دینی و به هم زدن معادلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در چهارچوب انقلاب اسلامی است.

۲) اکثر کشورهای اسلامی با دولت های وابسته به غرب نمیتوانند کشوری مانند ایران را که نظامی اسلامی- شیعی دارد و موفقیت های آن را در حوزه های مختلف تحمل کنند چون هم موجب فروپاشی حکومت های اقتدارگرا و پادشاهی آن ها خواهد شد و هم با اصل وابستگی آن ها در تعارض است. به همین دلیل از هیچ اقدامی تاکنون بر علیه کشورمان کوتاهی نکرده اند و همواره ثروت های هنگفت نفتی خود را برای مبارزه با این انقلاب ایدئولوژیک به کار گرفته اند.

) 3. نفوذ و قدرت منطقه ای و فرامنطقه ای ایران اسلامی برای خیلی از کشورهای صاحب قدرت قابل تحمل نیست. چون این نفوذ و قدرت منطقه ای ایران موجب شکست سیاست های خصمانه و استعمارگرانه آن ها می شود، پس دائما بر علیه کشورمان درحال دشمنی هستند. حال آنکه رسیدن به این نقطه در سایه ی ظالمانه ترین تحریم های غرب علیه ایران و جنگ افروزی های نیابتی کار بسیار دشواری بوده است. 

۴) تقویت و قدرت گرفتن روزافزون جبهه مقاومت با محوریت ایران اسلامی و پیروزی های چشمگیر آن در طول چهل سال گذشته و در مقابل ضعیف شدن جبهه استکباری موجب شده برای عوض کردن این موازنه از تمام ابزارهای نظامی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بر علیه جمهوری اسلامی و بویژه جبهه مقاومت استفاده کنند. 

۵) وجود رهبری حکیم و بی بدلیل در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران (چه در زمان امام راحل و چه در زمان امامت مقام معظم رهبری) تمام شگردها و تلاش های دشمنان و رقبای ایران را با شکست مواجه کرده است. پس از سوی این دشمنان هر روز شاهد مقابله ی با این نظام و انقلاب اسلامی با هزینه های هنگفت با رویکردهای مختلف در عرصه های مختلف هستیم.

۶) بحث مهدویت و ترس کشورهای استکباری و کشورهای عربی متاثر از تفکر وهابی و تکفیری از این موضوع و محوری بودن این انقلاب اسلامی در امر مهدویت و ظهور ، دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی رو بیش از پیش برای مبارزه علیه ما متحد کرده کرده است. و در این میان اسلام هراسی غرب و شیعه هراسی برخی از کشورهای مرتجع عربی را هم می توان به این مورد اضافه کرد.

*موارد فوق الذکر و ده ها موارد دیگر در عرصه ی بین المللی موجب شده است تا در تحقق بسیاری از اهداف اصلی انقلاب اسلامی دچار مشکل یا کُندی تحقق شویم و از طرفی در برخورد با خائنین داخلی و دست های آلوده داخلی با صبوری و احتیاط عمل شود چون اگر دچار اختلاف گسترده داخلی شویم که خواست همه دشمنان ماست اصل نظام و انقلاب مورد هجمه قرار خواهد گرفت.

واژگان کلیدی: موانع، خارجی، تحقق، اجرای، عدالت، محمد شیرزاد

مطالب مرتبط