مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

مناطق آزاد، پیشران توسعه امارات متحده عربی

اشتراک

دکتر سعید پورعلی

استادیار علوم سیاسی جهاددانشگاهی  و کارشناس مناطق آزاد تجاری صنعتی

مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC

     پایگاه اطلاع رسانی Globe ECO world news در جدیدترین گزارش خود که در 25فوریه 2023 به قلم دیوید سدلر منتشر کرد، آماری از عملکرد مناطق آزاد امارات متحده عربی در جذب شرکت ها ارائه کرده است که نشان از موفقیت چشمگیر این مناطق دارد. براساس این گزارش هم اکنون 149000 شرکت در 25 منطقه در سراسر امارات مشغول به فعالیت هستند. امارت دبی 74861 شرکت را در 12 منطقه آزاد با فعالیت‌های متنوع جذب کرده است، بنابراین حدود 50 درصد از شرکت‌های مناطق آزاد در امارات متحده عربی در این امارت مستقر می باشند.

   پارک دبی سیلیکون واحه با 22654 هزار شرکت در صدر مناطق و پس از آن مرکز چند کالای دبی با حدود 17571 شرکت قرار گرفت، در حالی که مجوزهای منطقه جنوبی دبی از 8900 شرکت فراتر رفت و مجوزهای شرکت در جبل علی به حدود 6780 شرکت و 6760 شرکت در مرکز مالی بین المللی دبی و حدود 6670 شرکت در سازمان توسعه دبی ثبت شده است.همچنین براساس همین گزارش تعداد شرکت‌های ثبت‌شده در مرکز مالی بین‌المللی دبی به حدود 4200 شرکت و 2370 شرکت در منطقه آزاد فرودگاه دبی رسید. سایر شرکت‌های ثبت‌شده در امارت دبی بین شهر خدمات بشردوستانه، مرکز تجارت جهانی دبی، شهر میدان، شهر مراقبت بهداشتی دبی و تراخیس متفاوت بودند.

    شاخص های فهرست شده نشان می دهد که بر اساس رقابت پذیری بالایی که امارات در مقابله با بحران ها، غلبه بر چالش ها و تبدیل آنها به فرصت به دست آورده است، تعداد شرکت ها در دو سال گذشته در مقایسه با تعداد ثبت شده با کمتر از 70000 شرکت در فوریه 2021 بیش از دو برابر شده است.گزارش نشان می دهد، مناطق تجاری در امارات به مقصدی برای ایجاد پروژه ها پس از دوره همه گیری کووید-19 تبدیل شده اند.

    امارات شارجه از نظر تعداد شرکت ها با مجموع بیش از 40600 شرکت در 4 منطقه رتبه دوم را به خود اختصاص داده است که در راس آنها شهر رسانه و انتشارات شارجه قرار دارد، سپس منطقه آزاد حمریه و و پس از آن منطقه آزاد فرودگاه شارجه در رده های بعدی قرار دارند.

 امارت راس الخیمه با دو منطقه آزاد “راکز” و مرکز تجاری راس الخیمه با مجموع بیش از 28 هزار شرکت رتبه سوم را کسب کرده است. مناطق آزاد امارت ابوظبی هم در این رقابت توانسته است با جذب بیش از 8100 شرکت در 4 منطقه که در راس آنها بازار جهانی ابوظبی با بیشترین سهم شرکت ها با مجموع 5850 شرکت و سپس ” منطقه مصدر با حدود 1270 شرکت، علاوه بر هر یک از منطقه صنعتی خلیفه «کیزاد» و منطقه آزاد در فرودگاه ابوظبی در رده بعدی این فهرست قرار بگیرد.

    براساس این گزارش امارت عجمان توانست با جذب 4485 شرکت در منطقه آزاد رسانه بعد از امارت راس الخیمه قرار گرفته و امارت فجیره و ام القوین را پشت سر بگذارد. گفتنی است امارت عجمان در منطقه آزاد رسانه خود موفق شده است 4485 شرکت را جذب کند. انتهای فهرست به دو امارت فجیره و ام القوین تعلق گرفته است که با جذب  1358 و 22 شرکت در مناطق آزاد خود در مسیر تقویت نقش این سازه های توسعه ای در اقتصاد امارت های خود هستند. 

    واژگان کلیدی: مناطق آزاد, پیشران, توسعه, امارات متحده عربی,

مطالب مرتبط