مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

متن توافق گروه 5+1و جمهوری اسلامی ایران

اشتراک

تهران – اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران متن ترجمه شده توافق نامه ایران با کشورهای عضو گروه 5+1 را منتشر کرد.

 

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه ، متن این توافق نامه به شرح زیر است:

** برنامه اقدام مشترک

مقدمه: 

هدف این مذاکرات رسیدن به یک راه حل جامع مورد توافق و بلند مدت است به نحوی که تضمین کند برنامه هسته ای ایران کاملاً صلح آمیز باقی خواهد ماند. ایران اعلام می نماید تحت هیچ شرایطی به دنبال دستیابی یا گسترش سلاح هسته ای نیست.راه حل جامع مذکورمبتنی بر این اقدامات اولیه بوده و به یک گام نهایی منجر خواهد شد که دوره زمانی آن مورد توافق قرار گرفته و به رفع نگرانی ها می انجامد. 

این راه حل جامع، ایران را قادر می سازد تا به طور کامل از حقوق خود در بهره گیری از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز بر اساس مواد مرتبط در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای وبا رعایت تعهدات خود بر طبق معاهده از آن برخوردار شود. 

این راه حل جامع متضمن یک برنامه غنی سازی با تعریف مشترک و محدودیت های عملی و اقدامات شفاف ساز به منظور تضمین ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای می باشد. 

این راه حل جامع به مثابه یک مجموعه منسجم خواهد بود که هیچ بخشی از آن مورد توافق قرار نمی گیرد مگر آنکه در مورد تمامی بخش های آن توافق حاصل شود.

این راه حل جامع شامل یک فرایند متقابل و قدم به قدم می باشد و به رفع همه جانبه تمامی تحریم های شورای امنیت، تحریم های چندجانبه و تحریم های ملی مربوط به برنامه هسته ای ایران می انجامد. 

در فاصله میان گام های اولیه و گام آخر،گام های دیگری از جمله پرداختن به قطعنامه های شورای امنیت باهدف پایان رضایت بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت. 

سه کشور اروپایی / اتحادیه اروپا به اضافه سه (3+3 یا 1+5) و ایران مسئول نهایی کردن و اجرای قدم های مورد توافق میان- مدت و راه حل جامع با حسن نیت خواهند بود. 

یک کمیسیون مشترک از 3+3و ایران برای نظارت بر اجرای اقدامات میان مدت و بررسی مسائلی که ممکن است پدید آیند، تشکیل خواهد گردید، در حالی که آژانس مسئولیت راستی آزمایی اقدامات مربوط به موضوع هسته ای را بر عهده خواهد داشت. 

این کمیسون مشترک برای تسهیل حل و فصل مسائل مورد نگرانی گذشته و حال با آژانس همکاری خواهد کرد. 

عناصر گام اول

گام اول دارای دوره زمانی شش ماهه خواهد بود و با توافق متقابل قابل تمدید می باشد. در این دوره همه اعضاء،با حسن نیت، در جهت حفظ فضای سازنده در مذاکرات فعالیت خواهند کرد. 

ایران اقدامات داوطلبانه زیر را به انجام خواهد رساند:

-نیمی از اورانیوم موجود غنی شده 20 درصد را به صورت اکسید 20 درصد برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران ذخیره نماید. بقیه UF6 20 درصد را به مواد کمتر از 5 درصد رقیق نماید. خط برگشت پذیر نیز وجود نداشته باشد. 

-ایران اعلام می کند که برای ایندوره 6 ماهه، اورانیوم را به سطح بالاتر از 5 درصد غنی سازی نکند. 

-ایران اعلام می کند که فعالیت های خود در تاسیسات سوخت هسته ای نطنز ، فوردو و یا راکتور اراک را که توسط آژانس با نام IR-40 شناسائی می شود، بیش از این گسترش نخواهد داد. 

-همانگونه که ایران در برنامه عملیاتی کردن تاسیسات تبدیل مواد، به آژانس اعلام کرده است، با آغاز خط تبدیل مواد UF6غنی شده تا 5 درصد بهUO2 ، ایران تصمیم دارد موادUF6 جدیدا غنی شده تاسطح 5 درصد طی 6 ماه آینده را به اکسید تبدیل کند. 

-محل های جدید برای غنی سازی ایجاد نمی شود.

-ایران برنامه تحقیق و توسعه (R & D) تحت نظارت، از جمله برنامه تحقیق و توسعه جاری غنی سازی خود را که با هدف انباشت اورانیوم غنی شده صورت نمی گیرد، ادامه خواهد داد.

-عدم بازفرآوری یا ساخت تاسیساتی که توانایی بازفرآوری داشته باشند.

نظارتهای بیشتر:

-ارائه اطلاعات مشخص به آژانس بین المللی انرژی اتمی، شامل اطلاعات در خصوص طرحهای تاسیسات هسته ای ایران، توصیف ساختمان ها در هر یک از سایت های هسته ای، توصیفی از سطح عملیاتی که در هریک از اماکن که به فعالیت های هسته ای مشخص اشتغال دارند، اطلاعات در خصوص معادن و تخلیص و اطلاعات در خصوص منابع اولیه.

-ارائه پرسشنامه جدید فنی راکتور اراک به آژانس بین المللی انرژی اتمی که توسط آژانس با نام IR-40 شناسایی می شود. 

-اتخاذ گام های لازم برای موافقت با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انعقاد ˈ رهیافت پادمان ˈ در مورد راکتور اراک که توسط آژانس با نام IR-40 شناسایی می شود. 

-دسترسی روزانه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به فردو و نطنز با هدف بررسی فایل های ضبط شده دوربین ها در مواقعی که آن ها برای بازرسی دوره ای موسوم به DIV ،IIV ،PIV و بازرسی های سرزده در سایت حضور ندارند.

-دسترسی هدایت شده بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به :

oکارگاه های مونتاژ سانتریفیوژ 

oکارگاه های تولید روتورسانتریفیوژ و محل های نگهداری،

oو معادن اورانیوم وتخلیص اورانیوم

درمقابل،3+3،اقدامات داوطلبانه زیررا انجام خواهند داد:

-توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحویکه مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند. 

بازگشت مبالغ مشخص از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران . در مورد معاملات نفتی مذکور ، تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل مرتبط ، تعلیق می شوند. 

-تعلیق تحریم های آمریکاو اتحادیه اروپا بر : 

oصادرات پتروشیمی ایران و نیز تعلیق تحریم خدمات مرتبط 

oطلا وفلزات گران بها، وتعلیق تحریم خدمات مرتبط

-تعلیق تحریم های آمریکا برصنعت خودرو وتعلیق تحریم های خدمات مرتبط

-صدورگواهی عرضه ونصب قطعات یدکی برای ایمنی پروازهواپیماهای غیرنظامی ایران وخدمات مرتبط. 

-صدورگواهی بازرسی های مرتبط با ایمنی وتعمیرات درایران وهمچنین خدمات مرتبط 

-عدم صدورقطعنامه های جدیدتحریم هسته ای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد

-عدم صدورقطعنامه های جدیدتحریم هسته ای از سوی اتحادیه اروپا

-دولت امریکا،درچارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور وکنگره ازتحمیل تحریم های جدید هسته ای خودداری خواهدکرد. 

-یک کانال مالی به منظور تسهیلات تجارت امور انساندوستانه برای تامین نیازهای داخلی ایران با استفاده از درآمدهای نفتی ایران در خارج از کشور ایجاد خواهد شد. 

-تجارت امور انساندوستانه شامل مراودات تجاری مرتبط با تولیدات غذایی و کشاورزی ، دارو ، تجهیزات دارویی و مخارج پزشکی بیماران خارج از کشور خواهد بود. این کانال مالی شامل بانکهای خارجی مشخص و بانکهای ایرانی غیرتحریم شده خواهد بود که به هنگام ایجاد این کانال مشخص خواهند شد. 

oکانال مزبور همچنین موارد را دربر می گیرد:

§نقل و انتقال های مالی مورد نیاز برای پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحد

§پرداخت مستقیم شهریه به دانشگاه ها و دانشکده ها برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور تا مبلغ توافق شده برای یک دوره شش ماهه.

-افزایش آستانه برای اخذ مجوزهای اتحادیه اروپا جهت تبادلات مالی تجارت موارد غیرتحریمی تا مبلغ مورد توافق.

عناصر گام نهایی راه حل جامع

گام نهایی راه حل جامع که اعضا قصد دارند مذاکره در خصوص آن را در کمتر از یک سال بعد از تصویب این سند، به پایان رسانده و اجرای آن را شروع کنند، عبارتنداز:

-دارای دوره زمانی بلندمدت مشخصی خواهد بود که مدت آن مورد توافق قرار خواهد گرفت.

-بیانگر حقوق و تعهدات اعضاء معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای و موافقت نامه های پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد.

-به طور همه جانبه تحریم های هسته ای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم های چندجانبه و تحریم های ملی را برداشته و از جمله گام هایی برای دسترسی به حوزه های تجاری، فنآوری، مالی و انرژی را بر مبنای یک برنامه تنظیمی که در خصوص آن توافق به عمل خواهد آمد را اتخاذ نماید.

-متضمن یک برنامه غنی سازی باشد که توسط طرفین تعریف می گردد، برنامه ای که شاخصه های آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیت های مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیت های غنی سازی، ظرفیت غنی سازی، محل هایی که در آن غنی سازی انجام می شود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای دوره زمانی که مورد توافق قرار می گیرد، تعیین می گردد.

-نگرانی های مرتبط با رآکتور اراک که توسط آژانس با نامIR-40 شناخته می شود، را کاملا برطرف نماید. 

بازفرآوری و یا احداث تاسیساتی که قادر به بازفرآوری باشد، ایجاد نخواهد شد.

-اقدامات شفاف ساز و با نظارت بیشترمورد توافق را به طور کامل به اجراء درآورد. پروتکل الحاقی در چارچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تصویب و به اجراء درآید.

-شامل همکاری بین المللی هسته ای غیر نظامی باشد، که این همکاری ها از جمله در خصوص دستیابی به راکتورهای مدرن آب سبک قدرت و تحقیقاتی و تجهیزات مرتبط و نیز عرضه سوخت هسته ای مدرن و برنامه های تحقیق و توسعه (R&D)مورد توافق می باشد.

به دنبال اجرای موفق گام نهایی راه حل جامع و با سپری شدن کامل دوره زمانی گام نهایی، با برنامه هسته ای ایران مانند برنامه هر کشور غیرهسته ای دیگر عضو NPT رفتار خواهد شد.

* در خصوص گام نهایی و هر یک از گامهای میانی، این اصل اساسی که «تا در مورد همه چیز توافق نشود، در خصوص هیچ چیزی توافق حاصل نشده است» اعمال می شود.

————————————————

پاورقی ها

به این معنی که طی شش ماه، ایران به سانتریفیوژهایی که نصب شده اند ولی غنی سازی اورانیوم انجام نمی دهند گاز UF6 تزریق ننماید. سانتریفیوژهای اضافی نصب ننماید. ایران اعلام می کند که طی شش ماه اول سانتریفیوژهای موجود را با سانتریفیوژهایی از همان نوع جایگزین می کند.

در چهار آبشار سایت فردو که در حال حاضر غنی سازی اورانیوم انجام می دهند،از این پس غنی سازی بالای 5 درصد انجام نخواهد گرفت و ظرفیت غنی سازی افزایش نخواهد یافت.گاز UF6 به دوازده آبشار دیگر تزریق نمی شود تا در وضعیت غیرعملیاتی باقی بمانند. بین آبشارها اتصال وجود نخواهد داشت. ایران اعلام می کند که طی شش ماه اول،سانتریفیوژهای موجود را با سانتریفیوژهای همان نوع جایگزین می کند.

ایران اعلام می کند که برای رفع نگرانی های مربوط به احداث راکتور اراک برای شش ماه بهراکتور سوخت تزریق نخواهد شد،یا آب سنگین را به سایت راکتور منتقل نمی کند و سوخت جدید را آزمایش نکرده یا سوخت بیشتر برای راکتور تولید نخواهد شدو تجهیزات اصلی باقی مانده نصب نخواهد شد. 

مطابق برنامه های ایران،تولید سانتریفیوژ در ایران در این شش ماه مخصوص بهجایگزینی سانتریفیوژهای آسیب دیده خواهد بود.

«تحریم خدمات مرتبط» به معنی هرگونه خدمات موضوع تحریم¬های اجرایی آمریکا یا اتحادیه اروپا، از قبیل بیمه، حمل و نقل یا مالی می¬باشد، تا جایی که هر یک از خدمات مذکور، مرتبط با تحریم بوده و برای تسهیل نقل و انتقالات مالی مورد نظر لازم باشد. این خدمات می تواند شامل نهادهای ایرانی تحریم نشده باشد.

رفع تحریم ها می تواند دربرگیرنده هر خط هوایی ایرانی تحریم نشده و نیز ایران ایر شود.

سیام(1)**9303

انتهای پیام /* 

 

مطالب مرتبط