مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

Bloomberg: فراخوان اخوان المسلمین مصر برای تظاهرات در مقابله با فشار ارتش

اشتراک

 مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از بلومبرگ – محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین مصر مردم را برای تظاهرات در حمایت از آزادی فراخواند تا نشان دهند صبر آنها در حمایت از محمد مُرسی رئیس جمهور برکنار شده توسط کودتاگران رو به پایان است.

این اقدام اخوان المسمین پس از دعوت عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش مصر از مردم برای تظاهرات گسترده تحت عنوان مبارزه با خشونت و تروریسم صورت می گیرد.

 

http://bloom.bg/16d8eGl

 

مطالب مرتبط