مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

علل پيروزي حزب بي جي پي در انتخابات هند – گفتگو با قمر عباس آل حسن

اشتراک

مركز بين المللي مطالعات صلح-IPSC

اخيرا حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری “نارندرا مودی” اعلام کرد که مانموهانگ سینگ، نخست وزیر کنونی هند و رهبر حزب “کنگره” با قبول شکست خود، پیروزی حزب بهاراتیا را تبریک گفته است. بر اساس نتیجه انتخابات شانزدهمین دوره مجلس نمایندگان هند (لوک سابا) که بامداد روز شنبه با پیروزی قاطع ائتلاف دمکراتیک ملی این کشور به رهبری حزب راستگرای بهاریتا جاناتا (بی جی چی اعلام شد، این حزب با کسب 543 کرس مجلس به عنوان پیروز انتخابات معرفی شد.در اين راستا براي بررسي بيشتر علل پيروزي و پيامدهاي اين حزب گفتگويي با قمرعباس آل حسن رئيس راديو هندي  داشته ايم:

واژگان كليدي: علل پيروزي حزب بي جي پي در هند، پيروزي حزب بي جي پي در انتخابات هند، حزب بهاريتا جاناتا هند، پيروزي حزب بهاريتا جاناتا در هند، انتخابات پارلماني هند

 

 

مركز بين المللي مطالعات صلح: پيشينه حزب حزب بهاراتیا جاناتا يا بي جي پي در هند چگونه است؟

حزب بي چي پي قدمت زيادي ندارد. در اصل اين حزب با استفاده از افراط گري و انگيزه هاي تندروي به قدرت رسيد .در آغاز اين حزب داراي چهار كرسي در پارلمان بود و با استفاده از قضيه مسجد بابري در شمال هند و كمك هندوهاي افراطي رشد كرد. آنها مدعي هستند كه در اين قسمت معبدي برقرار بوده است كه در زمان كورگانيان و بابر منهم شده است. اين حزب با استفاده از اين امر توانسته است آراي هندو ها را جذب كند. تا كنون در سه دهه گذشته حزب بي جي پي نتوانسته بود به تنهايي به اندازه اي كرسي به دست آورد كه در مركز و پايتخت حكومتي را تشكيل دهد. حتي اين حزب در دو دوره حكومت داشت اما مجبور شد با احزاب ديگر ائتلاف تشكيل دهد. بعدا اين حزب و ائتلافش شكست خورد و حزب كنگره پيروز شد .اما در دوره اخير با آنكه با ائتلاف در انتخابات شركت كرد، اما به تنهايي توانست حداقل ده كرسي بيشتر از حد نصاب را به دست آورد . يعني از 543 كرسي پارلمان هند حزبي كه حكومت را تشكيل مي دهد بايد 272 كرسي داشته باشد. اما در واقع حزب بي جي پي توانسته است 286 كرسي را به دست آورد و ائتلاف آن نيز بيش از335 كرسي به دست آورده است .

 

مركز بين المللي مطالعات صلح: علل پيروزي حزب بهاراتیا جاناتا و شكست حزب كنگره در انتخابات هند چيست؟

بزرگترين علت اين امر به ائتلاف حزب كنگره در دو دوره حكومت گذشته است. مردم هند از اين رويكرد ناراضي بودند. يعني هر چند دولت كنگره اقدامات خوبي انجام داده بود اما مردم هند به دنبال نوعي تغيير بودند لذا تغيير خواهي   دليل مهمي براي پيرزوي حزب مقابل شد. جدا از آن نيز بايد گفت حزب كنگره نتوانست با مردم ارتباط خوبي برقراركند و حداقل از رويكردهاي خوب خود چون تصويب حق مطلع دفاع كند. اين قانون در هند قانون مهمي بود. يعني هرچند حزب كنگره توانست اين قانون را به تصويب رساند.( طبق اين قانون هر شهروند هندي با پركردن فرمي ساده مي تواند از هر آنچه ميخواهد جدا از اطلاعات سري و طبقه بندي و محرمانه اطلاع داشته باشد. ) اما اين قانون خود به ضرر دولت و حزب كنگره تمام شد . چرا كه اين قانون زماني كه تصويب شد مردم عادي و خيلي از حقوق دانان و دولت را به پاسخ گويي وادار كردند و دولت هم مجبور به پاسخ گويي شد و به نوعي دولت متهم به فاسد هاي مالي شد.   دليل ديگر اين است كه حزب بي جي پي به گونه اي ماهرانه و با استراتژي مهم كار كرد.   رهبر حزب بي جي پي يا مودي طرفدار تجار و صنعت گران است و از شركت هاي بزرگ هندي حمايت ميكند. اين شركت ها هم در مقابل از وي حمايت مي كنند و پول هاي كافي و هنگفي (كه ميتوان به آنها پول سياه نام داد) در اختيار حزب گذاشتند و نوعي بازاريابي سياسي خوب و حرفه اي انجام شد.

در بعد ديگريدر واقع كار حزب بي جي پي خيلي منظم بود و حزب كنگره نتوانست در مقابل اين طرح به خوبي رقابت كند . در اين حال حزب بي جي پي مودي را به عنوان نامزد نخست وزري معرفي كرده بود. مودي هم معروف به اهمال در زمان سروزيري ايالت گجرات در غرب هند بوده است. وي در سال 2002 ميلادي درگيري بزرگي بين هندوها و مسلمانان رخ داد و مودي متهم به اهمال راجع به كشتارمسلمانان و تشويق هندو ها است. از اين جهت حزب بي جي پي وي را به عنوان نخست وزير معرفي كرد. همچنين بي جي پي در همه مناطق هند توانست آراي هندو ها را به دست اورد. در حالي كه آراي مسلمان ها هم در چندين حزب تقسيم شد، لذا ما مي بينيم كه با درنظرد اشت درصد كل آرا سي و دو درصد كل آرا توسط بي جي پي به دست آمد. در حالي كه حزب كنگره   بيست و يك درصد كل آرا را به دست آورد . يعني هر چند تفاوت دو حزب ده درصد است اما در كرسي ها تفاوت زيادي وجود دارد .  

 

مركز بين المللي مطالعات صلح: رويكردهاي سياسي مذهبي و فرهنگي حزب بهاراتیا جاناتا چيست؟

با توجه به اينكه هند كشوري جمهوري است در سطح داخلي هند براي هر حزبي چه بي جي پي و چه حزب كنگره همه امور آسان نيست. يعني اين حزب در پشت پرده و طولاني مدت مي تواند اقداماتي انجام دهد كه   نهايتا به ضرر مسلمانان هند تمام شود اما در عمل نمي تواند قوانيني را تصويب كند و يا رويكردي را نشان دهد كه به ضرر مسلمانان باشد. چرا كه تلاش ميكند وجهه خود را حفظ كند. مويدي نيز سعي ميكند اهمال پيشين خود در گجرات را بدتر نكند.   چرا كه در سطح جهاني رويكرد قبلي مودي در هند محكوم شد و حتي ورود مودي به امريكا ممنوع بود. انگليس هم همين گونه بود. در واقع مودي تلاش ميكند رويكرد نشان ندهد كه وجهه اش از بين رود.

 

نگاه حزب بهاراتیا جاناتا به اقليت هاي مذهبي و ديني و قومي هند چگونه است؟

در ظاهر حزب بهارتيا جاتيانا به وحدت در هند توجه مي كند، اما در واقعيت اين حزب معروف به ضديت با مسلمان ها معرف است. جدا از اين اين حزب مشكل زيادي با ديگر اقليت هاي مذهبي و قومي با هند جدا از مسلمان ها ندارد. در واقع اين حزب طرفدار هندو ها است.

 

مركز بين المللي مطالعات صلح: آينده وضعيت حزب كنگره چگونه خواهد شد؟

حزب گنگره در شمول خانواده اينديريا گاندي است. ( گاندي مورد نظر با مهاتما گاندي رهبر استقلال هند متفاوت است).در اين بين اگر اين شكست براي حزبي ديگري رخ ميداد آن حزب از هم مي پاشيد، ولي چون حزب گنگره با محوريت خانواده گاندي است به نظر ميرسد در آينده همچنان بتواند نقش مهمي در هند بازي كند.

 

 

مطالب مرتبط