مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

راه هموار السیسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر –  گفتگو با حجت الله جودکی

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: از چه منظری می توان آقای السیسی و صباحی را به عنوان دو نامزد عمده انتخابات مصر مورد بررسی قرار داد ؟

 من فکر می کنم که انتخابات آتی مصر بیشتر یک نمایش است تا انتخابات واقعی، درست است که این انتخابات دو نامزد دارد ، نامزد اول آقای السیسی و نامزد دوم آقای صباحی ، اما وجود آقای صباحی فقط برای دموکراتیک جلوه دادن انتخابات لازم است و کاربرد دیگری ندارد و اساسا نظامیان فرد دیگری را تحمل نمی کردند. ولی الان به این موضوع پی برده اند که اگر ایشان حضور داشته باشند با فرض اینکه یک درصد آرا راهم بدست آورند، یک خاصیتی دارد و آن این است که  می توانند به ملت مصر و جهان خارج  این پیام را بدهند که ما یک انتخابات آزاد ، دموکراتیک و کاملا رقابتی داشتیم . درحالی که این طور نیست و اساسا کودتا زیر سوال است ، آنها  آقای مرسی ، نامزدی که با انتخابات مردمی روی کار آمده  بود (جدا از اینکه بی لیاقت بود ) را سرنگون کردند وبعد از آن کشتار راه انداختند ،تعداد زیادی را به زندان انداختند ,شکنجه های قرون وسطی را در مصر به را ه انداختند و با این شرایط شعار نجات ملت را هم سر می دهند .این گفته را هیچ عقل سالمی باور نمی کند. در نتیجه آنچه که به عنوان انتخابات و این مسائل مطرح میشود تنها پوششی است برای اینکه یک واقعیت تلخ را بپوشانند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: اگر بخواهیم به جایگاه کنونی آقای السیسی بپردازیم ، بفرمایید که ایشان در چه جایگاهی اند و چه احزاب و گروه های سیاسی و چه طبقاتی از ایشان حمایت می کنند؟

   در مصر امروز که همه ی مخالفان درآن سرکوب شده اند،ایشان ادعا می کند که 90 درصد ملت از او حمایت می کنند. در حالی که همه می دانند که وقتی فشار وجود دارد و از همه طرف همه چیز را محاسبه کرده اند، انتخابات تقریبا بی معناست   چون به خیلی ها اجازه ی این کار داده نمی شود . این ها مسائلی است که قبل از رخ دادن، می توان نتایجش را پیش بینی کرد . وقتی شرایط بدین صورت است به این معنا نیست که رقابتی در کار است. یعنی در واقع مردم چاره ای ندارند و بالاخره مجبورند که یک نفر را انتخاب کنند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در شرایط کنونی چرا حزب النور از السیسی حمایت می کند ؟

 سلفیان بیشتر عقبه ی ارتجاع عرب یعنی همان عربستان سعودی درمصر محسوب می شوند و  وقتی عربستان سعودی مدافع اصلی آقای السیسی است و وی توانسته به کمک مالی عربستان و امارات سر پا بایستد، طبیعی است که حزب سلفی النور هم باید از او حمایت بکند. هیچ چاره ای وجود ندارد، در واقع سلفی ها برگشتند به چند دهه قبل . این ها در حال حاضر دوباره به این نتیجه رسیده اند که بالاخره از اولی الامر باید حمایت کرد چه ظالم باشد و چه نباشد و با این دیدگاه همه چیز را توجیه می کنند که مبادا فتنه ایجاد بشود و مبادا ایشان هم نیاید و جامعه ی مصر دچار انشقاق بشود .

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: جایگاه آقای صباحی را به عنوان نامزد و رقیب آقای السیسی چگونه می بینید و وی تا چد میتواند چالشی عمده را برای آقای السیسی ایجاد کند ؟

وی هیچ چالشی برای آقای السیسی به وجود نمی آورد. بلکه بودنش در انتخابات نقطه ی قوتی  برای وی محسوب می شود. به دلیل اینکه آقای صباحی رای آن چنانی ندارد و میتواند تنور انتخابات را برای آقای السیسی گرم کند و آن را دموکراتیک جلوه بدهد و آقای السیسی به این نیاز دارد و این تنها خاصیتی است که وجود آقای صباحی برای وی خواهد داشت .

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: اگر بخواهیم به وضعیت کنونی انتخابات نگاه کنیم ، دیدگاه اخوان و حامیان آن به انتخابات چگونه است؟

 آن ها انتخابات را را تحریم کردند و در انتخابات شرکت نمی کنند . چون که در حال حاضر اخوان در لبه ی پرتگاه قرار دارد. آن ها یا به زندان می افتند یا دستگیر می شوند و یا اینکه اموالشان مصادره می شود و در واقع این ها به نقطه ی بسیار ضعیفی رسیده اند، یعنی رسانده شده اند ودر نتیجه هیچ کاری نمی توانند انجام بدهند. یعنی اخوان اساسا در این انتخابات هیچ خطری برای آقای السیسی ندارد . چون اکثر رهبرانش در زندانند و با این حکم های اعدامی که دولت مصر داده ( اعدام 500نفر یا اعدام 800نفر و …) باعث  ایجاد چنان رعب و وحشتی شده است که در نتیجه ی آن هیچ کدام از این ها در صحنه حضور نیافتند وفرار را بر قرار ترجیح دادند . در نتیجه اخوان هیچ خطری ندارد و هیچ کاری نمی تواند بکند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: اگر بخواهیم به چالش های السیسی در انتخابات نگاه کنیم ، آیا می توان گفت که چالشی فرا روی آقای السیسی برای پیروزی در انتخابات وجود دارد ؟

  به نظر من هیچ چالشی وجود ندارد. چون الان مسیر توسط نظامیان هموار شده و مصری ها را هم  تقریبا به این قضایا عادت دادند. از سال 1952 به این طرف یعنی زمانی که عدنان عاصف ( که در واقع یک نظامی بوده ودر ابتدا از حمایت های مردمی برخوردار بوده ) به روی کار آمده  شرایط اینگونه شده است. بعد ازآن نیزآقای سادات و مبارک . در واقع آقای مبارک در هر دوره که نامزد شدهمیشه تنها بود و فقط در یک دوره با رئیس حزب النور ( البته نه نور سلفی ) رقابت کرد که  اوهم بلافاصله بعد از انتخابات به زندان افتاد .

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: اگر بخواهیم به سناریوی ِآینده  وضعیت انتخابات مصر نگاه کنیم ، چه سناریویی را می توان برای وضعیت انتخابات در مصر در نظر گرفت ؟

مصر این انتخابات را پشت سر می گذارد و آقای السیسی موفقیت کسب می کند. یعنی وی می تواند بیشتر شعار بدهد و می تواند بیشتر ادعا کند که اگر تا امروز من مشکلات قانونی داشتم از این به بعد کاملا قانونی هستم و پشت گرم به رای ملت . این دستاوردی است که  این انتخابات برای السیسی دارد ولی اینکه آیا در جامعه ی مصر تحولی ایجاد می شود یا نه خود بحث دیگری است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نگاه بازیگران خارجی منطقه ای به پیروزی آقای السیسی چیست ؟

 من فکر می کنم که امریکایی ها از آقای السیسی حمایت می کنند. جدا از اینکه به ظاهر با او مخالف بودند. ولی اخیرا تا حدودی چراغ سبز هم به او نشان داده اند و کمک ها ی نظامی شان به مصر را با ارسال 12 هلی کوپتر آپاچی که فقط به درد مبارزات ضد چریکی می خورد  از سر گرفتند.  امریکایی ها بیان داشته اند که این 12 هلی کوپتر را برای حفاظت از مرزهای اسرائیل و مبارزه ی ارتش مصر با گرو ه های تندرو اسلام گرا می دهیم . در واقع آمریکایی ها از وی حمایت خواهند کرد و می دانند که رای هم خواهد آورد . غرب  و اروپا هر چند مقداری  روی بحث های حقوق بشر فشار خواهند آورد که مثلا وجهه ی خودشان را در دنیا از دست ندهند. ولی بعد از مدتی که ببینند ایشان کاملا مستقر خواهد شد به داد وستد با او می پردازند . وقتی که سیسی روی کار بیاید و بتواند گروه های  تندرو اسلام گرا را سر کوب کند به نوعی یک دستاورد هم برای غرب محسوب خواهد شد . به دلیل اینکه گروههای تندرو یکی از معضلات بزرگ کشورهای  خاورمیانه و از جمله غرب هستند. الان غرب نگران است که مبادا افرادی را که اجازه داد به سوریه بروند به کشورهای خودشان برگردند . این ها به هر حال یک تجربه ی نظامی هم دارند و ممکن است خطر ایجاد بکنند.  الان آقای السیسی می تواند بخشی از این خطر را از بین ببرد.

 

وايگان کلیدی: راه هموار السیسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر؛ انتخابات ریاست جمهوری مصر ؛ رقابت  السیسی و صباحی؛ چالش های السیسی؛ حامیان  السیسی

 

 

مطالب مرتبط