تاریخ تحولات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی سده معاصر ایران (1300-1400) بخش  دوم: دوره جمهوری اسلامی(۱۳۵۷-۱۴۰۰)
August 18, 2022 – 3:18 am | Comments Off on تاریخ تحولات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی سده معاصر ایران (1300-1400) بخش  دوم: دوره جمهوری اسلامی(۱۳۵۷-۱۴۰۰)

سید سلمان صفوی
مرکز بین المللی مطالعات صلح
 
مقدمه
در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با سقوط حکومت شاه، دوره جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد که با تغییرات مهمی در سیاست های دفاعی، دیپلماتیک، اقتصادی، فرهنگی و ساختار قدرت …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » مجله

دهمین شماره مجله دیپلماسی صلح عادلانه منتشر شد

نگارش در March 18, 2015 – 11:56 am
دهمین شماره مجله دیپلماسی صلح عادلانه منتشر شد
Share


دهمین شماره مجله دیپلماسی صلح عادلانه زمستان ۱۳۹۳ به دو زبان انگلیسی و فارسی در ۲۱۸ صفحه با ۹ مقاله در لندن به سر ویراستاری دکتر سید سلمان صفوی توسط مرکز بین المللی مطالعات صلح منتشر شد.

برای دانلود نسخه الکترونیک مجله اینجا را کلیک کنید

فهرست مقالات

ریشه های اسلام هراسی در غرب و ضرورت تقریب مذاهب اسلامی

دکتر سید سلمان صفوی 87 102 

مبانی حقوق بشردوستانه در اسلام و مسیحیت: رویکردی تطبیقی

دکتر محمد حسن خانی  103 126 

“صلح ایجابی” تطبیق یا تطویر در شورای امنیت

 افشین پاکجو  121 156 

دیپلماسی فرهنگی و برندسازی ملی (با تأکید بر برندسازی ملی در قطر)

دکتر علی محمد قدسی / احمدعلی ستاروند 157 174 

مهندسی افکار و اذهان جوامع افغانستان و عراق توسط قدرت نرم آمریکا ( 2010 2001 )

نادر عزیزی بساطی/علی بستامی 175 204

Egypy’s Negotiations at The Camp David Accords: A Case of Personalized Authoritarian Rule

Yosra El Gendi [1-24]

Iran’s Supreme Leader, Structural Theory of International Politics and Iran’s Foreign Policy

Mohammad Hosein Zamiryan [25-42]

Hizbullah’s Pendulum Swing between Hard and Soft Power

Joseph Alagha [43-78]

Securitization of Islam and Muslims in Western Democracies

Kafkazli Seyed Javad [79-86]

Share