May 26, 2022 – 11:20 am | Comments Off on جنگ در اوکراین، از فرسایشی شدن مقابله تا  دوری جستن از مصالحه 

دکتر علی بمان اقبالی زارچ
 کارشناس ارشد اورآسیا
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

روزهای بحران اوکراین به سه رقمی شدن نزدیک و روز به روز بر پیچیدگی بحران بویژه تشدید مشارکت عوامل ثالث افزوده می …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » انتشارات, گزارش

خبر انتشار کتاب نقش نفت و گاز در سیاست خارجی فدراسیون روسیه

نگارش در February 5, 2012 – 11:08 pm
خبر انتشار کتاب نقش نفت و گاز در سیاست خارجی فدراسیون روسیه
Share


مرکز بین المللی مطالعات صلح کتاب
نقش نفت و گاز در سیاست خارجی فدراسیون روسیه”  تالیف سمیه پسندیده را در 240 صفحه بوسیله انتشارت سلمان آزاده منتشر کرد.

بررسی وضعیت انرژی ، مطالعه ساختار سیاست خارجی و تحلیل نقش نفت و گاز در سیاست خارجی روسیه از جمله مباحث اصلی این کتاب است. در مقدمه کتاب به قلم دکتر جهانگیر کرمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در باب اهمیت این کتاب  آمده است که: در نبود منابعی به زبان  فارسی و در این رابطه گام مهمی برای ترویج ادبیات این حوزه  و تفکر و تعمق بیشتر در این رابطه در پیش می نهد.

این کتاب داری 5 فصل، نتیجه گیری، کتابنامه فارسی و انگلیسی و نمایه است.

Share