مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

جريان هاي سياسي جنوبي در یمن و آينده آن – گفتگو با عبدالرحمان راجح

اشتراک

کارشناس مسائل یمن

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

احزاب و جريان هاي سياسي جنوبي در یمن ريشه اي به درازاي ده هايي گذشته و يمن جنوبي دارند. در اين ميان با بحران در يمن همچنان احزاب جنوبي در يمن داراي نقش مهمي در اين بخش  از يمن هستند. گفتگوي زير براي بررسي جريان هاي سياسي جنوبي در یمن و آينده آن است.

واژگان کلیدی: علل، پیامد، ائتلاف عربی، جبهه غرب یمن ، بندر الحدیده، عربستان

مرکز بین المللی مطالعات صلح: ماه های گذشته و بحث ها اما با حس گوناگونی در مورد سرانجام جنوب یمن مطرح شده است، در وضعیت کنونی توان و حوزه نفوذ جدایی خواهان جنوبی در یمن چگونه است؟

 امارات در پشت جدايي خواهان در جنوب وجود حضور دارد و آنها را تقویت می کند. به نظر می رسد که گروه های جنوبی استقلال خود را از دست داده اند و امارات سردمدار مسئله است. در این بین گروه‌های جدید نیز در جنوب یمن شکل گرفتند که خواهان اخراج امارات و عربستان از مناطق جنوبی هستند. من فکر می کنم که امارات و عربستان در حال فرستادن مردم و گروه های جنوبی به سمت انصارالله است و آنها را تقویت می کنند، نمی‌توانیم از جدايي جنوبی ها در این مرحله سخن بگوییم، اما بعد از توقف جنگ و ایجاد هرگونه مصالحه در یمن به نظر می رسد جدايي ایجاد می گردد، بلکه اصولا امارات نقشه جدایی جنوب یمن را ایجاد کرده است چنانچه گروه هاي مختلفی را در جنوب يمن ایجاد کرده است و شاهد صحنه های درگیری خونریزی شدیدی بعد از توافق جنگ بین گروه‌هایی که امارات و عربستان و سایر کشورها اتفاق خواهد افتاد.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: گروه مخالف امارات در جنوب در چه وضعیتی هستند و توان آنها چگونه است؟

 به نظر می رسد اغلب جنوبی ها به این نتیجه رسیدند رسیده اند که به امارات و عربستان هیچ گونه رفاه و پیشرفتی و آرامشی را در جنوب خواستار نیستند و به دنبال این مسئله نیز نیستند. لذا خواهان خروج عربستان و امارات هم به ویژه علیه در حال فعالیت در جنوب هست. آنها از نظر مردمی هرچند قوي هستند اما از نظر نظامی بسیار ضعیف است. بنابراین توانایی برای مقابله با امارات و عربستان ندارند. اما با توقف جنگ مي توانند توان و قدرت بیشتری داشته باشد. چراکه بیشتر مردم جنوب يمن به عدم جدیت امارات و عربستان و همچنین و عدم نگاه مثبت آنها به یمن و تلاش می کنند خود را تقویت کنند، اما با توجه به فقر و گرسنگی ایجاد شده در جنوب بیشتر گروه‌ها در جنوبی عملا وابسته به کمک‌های مالی عربستان و امارات هستند؛ لذا فعلا ترجیح می‌دهند که ساکت باشند یا سکوت کنند..

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: نقش رهبران سابق یمن جنوبی در تحولات کنونی در یمن جنوبی و جنوب یمن چیست؟

 علی ناصر محمد منادی صلح و آرامش در یمن است و ایجاد دو اقليم شمال و جنوب یمن است. اما علی سالم البیض و گروهش با امارات همراه هستند و از امارات حمایت می کند. در مقابل آقای بائو منادی خروج امارات و عربستان از جنوب است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: بسیاری معتقدند که القاعده موجود در جنوب یمن بیش از آنکه داخلی باشد توسط بازیگران خارجی در مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد. وضعیت القاعده و داعش در جنوب يمن چگونه است؟

 با توجه به حضور امارات و عربستان در جنوب یمن نام آنها تغییر کرده است. مثلا اکنون رهبر القاعده در یمن سید رضا است و از بزرگترین نیروهای از نیروهای وابسته به امارات در جنوب یمن است. این گروه‌ها برای استفاده عربستان و امارات هستند. امارات و عربستان در حال بهره‌برداری از آنها و تقویت آنها هستند. در واقع در تلاش برای حضور و جذب و ساماندهی آنها در قالب ارتش ملی هستند. این نیروها برای نه تنها برای آینده ی يمن ، بلکه برای کل جهان اسلام همچنین دو کشور عربستان و امارات خطرناک است. چرا که هرچند امارات و عربستان القاعده و داعش در یمن سرمایه‌گذاری کرده و آنها را تقویت و تجهیز کرده‌اند و ساختار منظمی به آن دادند باید گفت که القاعده و داعش در وضعیت کنونی از چند سال گذشته خود بسیار قوی تر هست.

 هرچند مشخص نیست آمار دقیق نیروهای آنها در یمن بهتر چه مقدار است؛ اما بنا به برخی برآورد‌ها آنها را بیش از چند هزار نفر می داند و گروه سلفی را در کنار هم در نظر بگیریم شاید به ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر نیروی نیز برسند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در صورت دسترسی به صلح در یمن آینده نقش نیروهای امارات به در يمن چه خواهد بود؟

 امارات اکنون بیشتر سواحل و جزایر یمن چشم طمع دوخته است و در حال نفوذ و تسلط بر جزایر یمن است و درحال تسلط و بر دیگر بخش دیگری است. همچنین گروه‌های گروه های سلفی و وهابی را به عنوان ارتش ساختاربندی سازماندهی کرده است؛ اما به نظر می‌رسد ادامه حضور ما در جنوب طولانی نخواهد بود چرا که مردم از استعمار امارات در یمن ناراحت هستند و برای امارات در آینده مشکل‌زا خواهد بود.

 مرکز بین المللی مطالعات صلح: بازیگران عربی دیگری در جنوب یمن دارای توان و قدرت هستند؟

 جدا از عربستان و امارات به نظر نمی‌رسد نیروها بازیگران عربی دیگری توان و قدرت نفوذ در جنوب یمن باشند. عمان و حضور بسیار ضعیفی در مناطق جنوبی هم ندارد. قطر نیز اخوان ها حمایت می کند ؛ اما بسیار ضعیف است. در کنار این بازیگرانی مثل مانند سودان و غیره در جنوب یمن نیرو دارند، اما این نیروها به نظر می‌رسد نقش مهمی ایفا کنند. در واقع آنها با پول های عربستان و امارات در حال حرکت هستند و نمی‌توانند خطری عمده‌ای برای امارات در یمن ایجاد کنند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: جنوب یمن در چه شرایطی مستقل خواهد شد و در چه شرایطی در چهارچوب واحد باقی خواهد ماند؟

این امر بستگی به توقف جنگ در یمن دارد جنگ در یمن توافق سیاسی نصرالله ایجاد گردد اما اگر جنگ ادامه پیدا کند و حمایت عربستان در این کشور ادامه داشته باشد. اگر به تقویت دولت مرکزی در یمن اتفاق افتد مشخص است که وضعیت جنوب چه خواهد بود. چرا که باید دید توافق سیاسی چگونه خواهد بود برخي معتقدند شمال و جنوب تقسیم خواهد شد و یا شش ایالت تقسیم گردد. آنچه وجود دارد تقسیم های متعددی وجود دارد و امارات نیز گروه‌های متحده و یکدستی را در جنوب ايجاد نکرده است بلکه در هر شهری نيروي ویژه ای را ايجاد کرده است که با دیگري اختلاف نظر دارد

مطالب مرتبط