مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

فاکس نیوز: تهدید وکیل مدافع عمومی شهر نیویورک مبنی بر ممانعت از فرود هواپیماهای خطوط هوایی عربستان سعودی در فرودگاه جان اف کندی

اشتراک

فاکس نیوز – بیل د. بلاسیو وکیل مدافع عمومی شهر نیویورک در گفتگو با فاکس نیوز اعلام کرد: چنانچه عربستان سعودی سیاست خود را در قبال شهروندان اسرائیل تغییر ندهد، وی تلاش می کند از فرود هواپیماهای خطوط هوایی سعودی در فرودگاه جان اف کندی و سایر فرودگاه های آمریکا ممانعت کند. به گفته وی عربستان حتی از پرواز مسافران اسرائیلی که قصد ترانزیت از عربستان سعودی به دیگر کشورها را دارند جلوگیری می کند.

 

http://bit.ly/18zolQU

مطالب مرتبط