مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

BBC: کشتار در قاهره

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح به نقل از بی بی سی-  بیش از صد نفر در درگیری‌هایی که امروز میان نیروهای امنیتی و اسلامگراهای طرفدار محمد مرسی رییس جمهور برکنار شده  از سوی ارتش، کشته شده اند. همچنین حدود 1500 نفر نیز زخمی شده اند.

وزارت بهداشت مصر گفت که: 38 نفر کشته شده اند و 180 نفر زخمی شده اند.

کلیدواژگان: مصر، مرسی، اخوان المسلمین، ارتش مصر.

منبع: http://bbc.in/17JRlEq

مطالب مرتبط