مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

بیانیه دکتر سید سلمان صفوی مبنی بر مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶

اشتراک
بسم الله الرحمن الرحيم
ملت شريف ايران؛ 
به دكتر روحاني رأي مي دهم تا در سياست خارجي تنش زدايي ادامه يابد، نهال برجام به بار نشيند، اقتصاد توليد محور ادامه يابد، تورم كنترل شود، اشتغال زايي افزايش يابد، شاخص هاي سلامت ارتقا يابد، حق روستايي و مناطق محروم ادا شود، حقوق شهروندي رسميت يابد، حقوق  زنان ارتقا يابد، پيوند دانشگاه و صنعت قوام يابد، عقلانيت و علم و تجربه و اخلاق تجميع يابد وَ سياست صلح و امنيت پايدار در خاورميانه به ثمر نشيند.

عاشقان ايران عزيز؛ 
عدم مشاركت در انتخابات يعني رأي به بازگشت به ماجراجويي در سياست خارجي، بازگشت به پوپوليسم، بازگشت به روزمرگي در اقتصاد، كم توجهي به حقوق شهروندي وَ تنوع افكار و ايده ها، استفاده ابزاري از دين وَ مرگ موسيقي، سينما و تئاتر.
زنده و اباد باد ايران – پاينده باد اسلام
دكتر سيد سلمان صفوي
رئيس مركز بين المللي مطالعات صلح

مطالب مرتبط