مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

بسترها و آینده حضور داعش و النصره در لبنان – گفتگو با مسعود ادریسی

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

در هفته ی اخیر تحولات امنیتی در لبنان ابعاد دیگری به خود گرفته است و طرفداران و نیروهای و گروه های همراه با داعش و جبهه النصره فعالیت هیای در بخش هایی از لبنان داشته اند. در همین راستا برای بررسی بیشتر وضعیت امنیت لبنان گفتگویی با مسعود ادریسی داشته ایم:

 واژگان کلیدی: بسترهای حضور داعش ، لبنان؛ بسترها آینده حضور داعش ، جبهه النصره ، لبنان

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: مهمترین عواملی که امنیت در لبنان را تحت تاثیر خود قرار داده است چه بوده است؟

از نگاهی مهمترین مساله آن حضور و در حقیقت اعلام جنگی است که هم طرفدارن داعش و هم جبهه النصره بر ضد لبنان آغاز کرده اند .یعنی اگر نگاهی داشته باشیم بعد از درگیری های عرسال و حتی قبل از آن هم درگیری های کوچتری بین نیروهای تکفیری و تررویست با حمایت برخی از گروه های لبنانانی در لبنانی انجام می دادند شروع شد. نقطه عطف این رویکرد درگیریهای دره عرسال بود و مسائل امنیتی را به اوج خود رساند. از آن به بعد هم این وضعیت کم و بیش ادامه یافته است و اخیرا هم درگیریهای شدیدی بین نیروهای حزب اله از سویی و نیروهای داعشی و النصره از سوی دیگر بوده ایم . به نظر من پارامترهایی امنیت لبنان را خدشه دار میکند . ضمن اینکه همیشه لبنان از طرف اسرائیلی ها تهدید امنیتی داشته است و اسرائیل ( به عنوان رژیمی که خود را تا نزدیک های مرزهای لبنان رسانده است و برخی از مناطق لبنان را چون مزارع شعبا را در اختیار خود دارد) همیشه تهدید امنیتی بزرگی برای لبنان بوده است .

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: اگر به حضور و نفوذ جریان های تروریسیت در لبنان نگاهی داشته باشیم اصولا بسترهای فراهم کننده نیروهای تندرو در لبنان چیست؟

باید گفت با توجه به وضعیت ویژه این کشور هر تحرکی در سوریه در لبنان هم تاثیر می گذارد. یعنی وقتی اوضاع سوریه بیش از سه سال است که به وضعیتی در آمده است   درگیری هایی بین سوریه و نیروهای مخالف ایجاد شده است طبیعتا بر لبنان تاثیر می گذارد و لبنان خود بستری برای این امر است . اما مهمترین بستر وجود برخی گروه های تندرو سلفی است. یعنی بخش تندروی از این گروه ها حمایت میکنند. حتی بخشی از تندروهایی که در داخل جبهه   چهارده مارس و حتی   مسیحیان تندرو در این جبهه بستر هایی را برای حرکت هایی گرو ه های تروریستی آماده میکنند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در شرایط کنونی چه گروه هایی از حضور تندرو های داعشی و جبه النصره در لبنان سود می برند؟

به نظر من گروه هایی به دنبال این نیستند که در لبنان صلح و ثبات برقرار باشد . اینها به نحوی به دنبال تضعیف ارتش لبنان و حزب اله هستند. این گروه ها بیشترین سود را از این وضعیت می برند. مثلا در جریان چهارده مارس برخی از این گروه ها وجود دارند . مثلا گروه سمیر جهجع و بخشی از اهل تسنن و بخش کوچکی در مقابل حزب اله تصور میکنند که اگر گروه هایی چون داعش و النصره در لبنان   حضور داشته باشند و درگیری هایی ایجاد کنند آنها می توانند از این وضعیت به نفع خود بهره برند. اما به نظرمن این تصور غلط است و اگر امنیت و ثبات در لبنان خشده دار گردد دود آن به چشم همه لبنانی ها می رود.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به وضعیت مناطق مختلف قومی و مذهبی در لبنان در شرایط کنونی چه مناطقی پتانسیل حضور جبهه النصره و داعش را دارد؟

این گروه ها به خاطر وجود بخش سلفی تندرویی در بین لبنانی های اهل تسنن در شمال لبنان و طرابلس منطقه نفوذ آنها هم در در این منطقه است .

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح:حضور جبهه النصره و داعش چه پیامدهایی در سطح امنیتی و سیاسی و نظامی در لبنان دارد؟

اینها در حقیقت به دنبال تضعیف ثبات در لبنان هستند و به دنبال اینند که به نحوی حزب اله را تضعیف کنند. یعنی با مبارزه بر ضد این گروه در سوریه هم ضرب شتمی به حزب اله نشان دهد و آن را در لبنان درگیر کنند تا به زعم آنها نتواند به دولت سوریه کمک کنند و از سوی دیگر هم فکر میکنند اگر در لبنان ثبات و امنیت به هم خورد حزب ا له نمی تواند از نیروی خود در سوریه استفاده کند. لذا به دنبال این وضعیت در لبنان هستند.   در این بین اینگونه نشان میدهند که وضعیت که در لبنان بین ارتش و حزب اله به خاطر دخالت حزب اله در سوریه است. یعنی تلاش میکنند این فکر را بین مردم لبنان و مسیحیان و اهل تسنن در لبنان جا اندازند که وضعیت لبنان به خاطر دخالت های حزب اله در سوریه است .

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: حضور داعش و جبهه النصره چه پیامدی بر انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری دارد؟

انتخاب ریاست جمهوری جدا از این محور است و باید زمینه داخلی این امر در لبنان فراهم گردد و زمینه منطقه ای آن هم مسیر گردد. به نظر من هیچ کدام از این   بسترها فراهم نیست . یعنی نه در سطح داخلی لبنان اجماعی در بین گروه های لبنانی در مورد   انتخاب ریاست جمهوری وجود دارد و نه در سطح منطقه ای و بین المللی بین بازیگرانی که در مسائل لبنان نقش و نفوذ دارند تفاهمی وجود دارد. اما در بخش انتخابات مجلس باید گفت برای برگزاری انتخابات در لبنان باید صحنه ی سیاسی و امنیتی صحنه ی آرامی باشد تا اینکه انتخابات برگزار گردد. در این حال به نظر من کسانی که دست به ناامنی در لبنان می زنند تمایلی در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی در لبنان ندارند .لذا با اینگونه تحرکات به دنبال تاخیر انتخابات در این کشور هستند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در شرایط کنونی نگاه رهبران دروزی به حضور تندروها در لبنان چیست؟

جنبلاط رهبری بخش عمد های از دروزی ها را برعهده دارند. جنبلاط زمانی با چهارده مارس پیمان داشت اما به خاطر حرکت های داعش و النصره احساس کرده است   امنیت لبنان در حال به خطر افتادن است، لذا مواضع جنبلاط نسبت به قبل راجع به این گروه ها و حتی دیدگاه های چهارده مارس تا حدی تغییر کرده است. بنابراین وی به دنبال این است که تفاهمی بین جریان هشت مارس و 14 مارس در این حوزه به دست آید. جدا از این بخش دیگری از دروزی ها از ابتدا طرفدار 8 مارس بودند و حمایت کاملی از حزب اله   و ارتش و میشل عون داشتند و مخالف وضعیت حاضر و حرکت های داعش و النصره هستند.

مطالب مرتبط