مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

  بحرین، همه پرسی تغییر نظام یا انتخابات فرمایشی ؟ گفتگو با دکتر حسن هانی زاده

اشتراک

مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

انتخابات پارلمانی و شهرداری‌های دولت بحرین همزمان با برگزاری دومین روز «همه‌پرسی مردمی» و در سایه تحریم گسترده مخالفان آغاز شد.نظام حاکم به دلیل نگرانی به سیاست دوگانه تهدید و ترغیب روی آورده است. در همین راستا به منظور واکاوی بیشتر این مساله گفتگویی با دکتر هانی زاده داشته ایم:

 واژگان کلیدی: همه پرسی، بحرین، تحریم، انتخابات پارلمانی و شهرداری های بحرین، بحرین، اصلاحات، تغییر، دولت، احزاب، حکومت بحرین، ۲۰۱۴، 

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: علت برگزاری انتخابات بحرین در شرایط کنونی چیست؟

در واقع انتخابات بحرین، چه انتخابات پارلمانی و شهرداری ها و چه همه پرسی با هدف آرام کردن افکار عمومی در سطح منطقه و جهان صورت گرفته است. واقع از آن جایی که رژیم آل خلیفه مایل نیست که تغییرات و اصلاحات اساسی در پیکره این رژیم ایجاد کند، سعی می کند از طریق برگزاری انتخابات به نوعی مردم را فریب دهد.به همین دلیل این انتخابات با حداقل مشارکت برگزار شده است و این مشارکت ها نیز بسیار کمرنگ بوده است.به همین دلیل ائتلاف یا جمعیت الوفاق و سایر احزاب این انتخابات را تحریم کردند. رژیم آل خلیفه سعی کرده است با تقلب و همچنین فریب افکار عمومی و دادن رشوه به افراد این انتخابات را برگزار نماید تا به نوعی وانمود کند که اصلاحات اساسی در رژیم آل خلیفه به وجود آمده است. در صورتی که هیچگونه اصلاحاتی صورت نگرفته است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در شرایط کنونی چه احزابی از حضور در انتخابات استقبال و چه احزابی با آن مخالفت کرده اند؟

احزاب اسلامی مثل جمعیت الوفاق این انتخابات را تحریم کرده اند.در واقع انتخابات بدون اصلاح قانون اساسی و بدون کاهش اختیارات پادشاه جزیره بحرین نمیتواند یک انتخابات آزاد و دموکراتیک برای جزیره بحرین باشد و به همین دلیل به نظر می آید که بیش از 70 درصد مردم این انتخابات را تحریم کرده اند.به دلیل نفوذ جمعیت الوفاق در بحرین طبعاً مخالفان در حال حاضر 70 درصد جمعیت بحرین را تشکیل می دهند و همه این 70 درصد در انتخابات شرکت نکرده اند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به وضعیت کنونی بحرین،آیا همه ی جریان های شیعه در انتخابات شرکت نکرده اند؟

جدا از این اغلب جریان های سنی لیبرال نیز شرکت نکرده و و این انتخابات را تحریم کردند.با توجه به این که اساساً جمعیت سنی بحرین کمتر از 20 درصد است، لذا به نظر می آید که رای سنی ها که اقلیت هستند تاثیر زیادی در وضعیت سیاسی بحرین به وجود نخواهد آورد.در حال حاضر علاوه بر شیعیان، 10 درصد از سنی ها هم با رژیم آل خلیفه مخالف هستند و به همین دلیل به نظر می آید که وضعیت انتخابات بحرین کاملاً فرسایشی و ساختگی است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: اگر به همه پرسی مردمی اخیر این کشور نگاه کنیم، بانیان و علل برگزاری همه پرسی چه چیزهایی بوده است؟

همه پرسی در واقع برای ترسیم آینده سیاسی جزیره بحرین به پیشنهاد برخی از سازمان های بین المللی و سازمان حقوق بشر صورت گرفته است. البته با توجه به سقوط سازمان های مدعی دفاع از حقوق بشر در طول نزدیک به 4 سالی که بحران امنیتی بحرین میگذرد، در حال حاضر این سازمان ها سعی می کنند از طریق تشویق رژیم آل خلیفه به برگزاری همه پرسی در مورد آینده سیاسی بحرین به نوعی افکار عمومی را آرام و جمعیت الوفاق و شیعیان را وارد پروسه دولت سازی نمایند. در حالی که شرایط فعلی اجازه نمی دهد که شیعیان در ساختار حکومت وارد بشوند. زیرا از 18 وزارتخانه کلیدی و موجود در جزیره بحرین 15 وزارتخانه در اختیار خانواده آل خلیفه می باشد و به همین دلیل فرصت مشارکت جمعی در ساختار سیاسی جزیره بحرین بسیار پایین است.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: چه گروههایی از این همه پرسی استقبال کرده اند ؟

در این همه پرسی حدود 20 تا 30 درصد از جمعیت 180000 نفری بحرین شرکت نمودند.حتی رژیم آل خلیفه از سایر اقلیت های موجود در خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و امارات، نیروهایی وارد کرد که آنان به جزیره بحرین بیایند و به عنوان شهروند بحرینی در همه پرسی شرکت کنند که این مساله با اعتراض احزاب مخالف مواجه شد.لذا همه پرسی بحرین با اقلیت برگزار شد. در عین حال انتخابات پارلمانی هم با بی توجهی و تحریم سایر احزاب مخالف رژیم آل خلیفه مواجه شد.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: انتخابات بحرین چه تاثیرات سیاسی و چه پیامدهایی را میتواند در این کشور داشته باشد؟

این امر هیچ پیامد و تاثیری نخواهد داشت و با این وضعیت تظاهرات در بحرین شدت پیدا خواهد کرد. راه حل بحرین مذاکره احزاب سیاسی با پادشاه و ولیعهد بحرین برای تشکیل یک دولت وحدت ملی از طریق برگزاری انتخابات آزاد با شرکت همه احزاب مخالف و موافق،تغییر قانون اساسی و کاهش اختیارات پادشاه جزیره بحرین است. از آنجایی که نخست وزیر بحرین 42 سال است که به عنوان نخست وزیر در بحرین قدرت را در دست دارد،می بایست این شخص که در سرکوب مردم بحرین نقش داشته برکنار شود و یک دولت جوانگرا و به عبارتی دولت وحدت ملی تشکیل شود و اختیارات آل خلیفه هم در قدرت های امنیتی، نظامی و سیاسی کاهش پیدا کند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: وضعیت فعلی و مشارکت کم در انتخابات چه تاثیرات بین المللی دارد؟

در واقع مساله بحرین به دو عامل محکوم است. یکی عامل منطقه ای که عربستان سعودی،امارات و همچنین برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند که با شرایط فعلی بحرین، با سرکوب مخالفان دولت بحرین رژیم آل خلیفه را حمایت میکنند.در عین حال در ابعاد بین المللی هم انگلیس،آمریکا و غرب نسبت به جنایات رژیم آل خلیفه سکوت اختیار کرده،لذا به نظر می آید که باید رویکرد جهانی و منطقه ای نسبت به بحران جزیره بحرین تغییر کند. در این بین باید رویکرد جهان و همچنین منطقه ای تغییر پیدا کند.در حال حاضر عربستان سعودی دو گردان کماندویی در جزیره بحرین دارد که در حقیقت این دو گردان کماندویی در سرکوب مردم بحرین نقش داشتندو لذا باید جامعه جهانی و کشور های منطقه نسبت به دخالت عربستان موضع گیری کنند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح:تاثیرات بین المللی این انتخابات چیست؟

این انتخابات هیچ گونه تاثیری در سطح جامعه جهانی و در سطح منطقه نخواهد داشت. از آن جا که خود سازمان های بین المللی به خوبی می دانند که انتخابات بحرین یک انتخابات کاملاً فرسایشی است و هیچگونه تغییری در ساختار سیاسی داخلی بحرین ایجاد نمی کند، لذا به نظر می آید که اهمیت چندانی برای جامعه جهانی ندارد.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به انتخابات،وضعیت آینده نظام سیاسی بحرین به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟

وضعیت بحرین به همین شکل ادامه خواهد یافت و ممکن است حتی تظاهرات و اعتراضات تشدید بشود. اگر نظام آل خلیفه در سیاست های خود تغییر نکند ،جزیره بحرین در آینده به سوی خشونت های بیشتری گرایش پیدا خواهد کرد و این خشونت ها تشدید خواهد شد و تظاهرات از حالت مسالمت آمیزش خارج خواهد شد.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: آیا این انتخابات می تواند تاثیری بر روابط کشور های عربی با بحرین گذارد؟

در واقع بسیاری از کشور های عربی مثل کشورهای حوضه خلیج فارس و مصر و سایر کشورهای عربی نگاه کاملاً طایفه ای نسبت به تظاهرات بحرین دارند. این کشورها به نوعی با بحرین هم سو هستند. آنان بحرین را یکی از کشورهای هم پیمان عربستان می دانند. از نظر آنها بحرین کشوری عضو شورای همکاری خلیج فارس است. به همین دلیل به نظر می آید که کشورهای عرب منطقه نمی توانند تغییر زیادی در ساختار داخلی بحرین ایجاد کنند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: آیا این انتخابات می تواند فشار دولت بحرین را بر مخالفان شیعه به ویژه احزاب سیاسی بیشتر کند؟

بله. طبیعی است که هم رژیم آل خلیفه وانمود کند که اختیارات و آزادی های کاملی در چارچوب این انتخابات به مردم داده و به آنها اجازه مشارکت داده است. در حالی که هدف نیروهای مخالف آل خلیفه این است که امتیاز بیشتری از رژیم آل خلیفه گیرند . لذا این انتخابات را یک انتخابات فرمایشی می دانند و موضع گیری سخت گیرانه ای را در مقابل رژیم آل خلیفه خواهند داشت.

مطالب مرتبط