January 30, 2023 – 7:45 am | Comments Off on جایگاه جهانی و سیاست خارجی عمان

فاطمه خادم شیرازی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

عمان از دهه 1970 به دلیل  موقعیتژئوپلیتیکی در منطقه حساس خاورمیانه ، یک سیاست خارجی متفاوتی با کشورهای دیگر در عرصه بین المللی و منطقه ای …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آخرین اخبار, ایران, خاورمیانه, خلیج فارس

IPSC: اولین پیام سازنده دیپلماتیک دکتر روحانی به کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه

نگارش در August 4, 2013 – 1:30 pm
IPSC: اولین پیام سازنده دیپلماتیک دکتر روحانی به  کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه
Share

مرکز بین المللی مطالعات صلح – دکتر حسن روحانی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری خود اولین پیام دیپلماتیک خود به  کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه را ارسال کرد:

رئیس جمهور جدید ایران خطاب به کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه: جمهوری اسلامی ایران در پی صلح و ثبات منطقه است. ایران لنگرگاه ثبات در این منطقه پرآشوب است. ما در پی تغییر مرزها و دولتها نیستیم.

Share