مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

اهداف و رویکرد بازیگران دخیل در بحران کره شمالی گفتگو با دکتر جواد منصوري سفیر پیشین

اشتراک

 مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

تداوم بحران در شبه جزیره کره و واکنش هر یک از بازیگران دخیل به گونه ای است که شرایط را  در منطقه همچنان ملتهب نگه داشته است. گفتگوی زیر به بررسی اهداف و رویکرد هر یک از بازیگران دخیل در بحران می پردازد.

 واژگان کلیدی: اهداف، رویکرد، بازیگران، بحران، کره شمالی

مرکز بین المللی مطالعات صلح: با توجه به نوع نگاه دولت چین به بحران کرهی شمالی، دولت این کشور از وضعیت کنونی کرهی شمالی به دنبال چه اهدافی هست و مهمترین رویکر و دیدگاه آن از وضعیت کنونی دولت کرهی شمالی چگونه هست؟

طبیعتاً دولت چین از جنگ تبلیغاتی، روانی و سیاسی کره شمالی و آمریکا سود می برد و امتیاز کسب می کند، چرا که در این موقعیت دولت آمریکا مجبور هست که به چین امتیاز بدهد یا حداقل در مقابل بعضی از اقدامات چین سکوت کند. بعضی معتقدند که کره‌ی شمالی شمشیری هست که چین به روی آمریکا به طور غیر مستقیم کشیده است. هر چند که این دیگاه خیلی افراطی هست، اما مسلماً چین از کره شمالی حمایت می کند. بنابراین آمریکا خواهان حضور کامل در این منطقه هست و هیچ  تهدیدی متوجه‌ی متعهدان آن مثل تایوان، ژاپن و حتی کشورهای دیگر نباشد.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: بازیگران منطقه ای چون ژاپن چه اهداف و رویکردی از افزایش یا کاهش بحران کره دارند؟

 اگر بپذیریم که دولت آمریکا تسلط کامل بر آسیا و اقیانوس آرام را پیگیری می کند، طبعا می‌بایست تمامی دولت‌های این منطقه حضور و منافع آمریکا در این منطقه را کاملاً بپذیرند و حتی به این دولت برای برخورداری منافع بیشتر کمک کند. بحث اصلی در اختلاف منافع بلند مدتی که آمریکا میخواهد در این منطقه داشته باشد، هست اما دولت چین، کره و تا حدودی روسیه مخالف خواسته‌ی آمریکا هستند.

 

مرکز بین المللی مطالعات صلح: یکی از طرف های اصلی این بحران یعنی کرهی  جنوبی در جستجوی چه اهدافی از وضعیت فعلی هست؟ آیا از میان گزینههای  مختلف همچون؛ جنگ، صلح، ادامه دادن به وضعیت کنونی و غیره دولت کرهی شمالی به چه می اندیشند؟

دولت کره‌ی جنوبی در واقع در نهایت موضعی جزء نظر آمریکا نخواهد داشت. نهایت اینکه تلاش می کند برای حفظ موجودیت و امنیت و منافع خود در منطقه جنگ نباشد و در عین حال از پوشش آمریکا برای حفاظت خود استفاده ببرد. بنابراین در این وضعیت دولت کره‌ی جنوبی به عنوان متغیر مستقل شناخته نمی‌شود، حتی ژاپن. لذا رئیس جمهور دولت کره‌ی جنوبی می گوید ” ما از دولت آمریکا می خواهیم که به سمت شرایط جنگی پیش نرود، که اگر به این سمت پیش برود چرا که ما تحمل چنین وضعیتی را نداریم“. این نشان می دهد که دولت کره‌ی  جنوبی تصمیم گیرنده در این مسئله نیست.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: اهداف و راهبرد دولت مسکو برای آینده بحران دولت کره چیست؟

دولت روسیه فعلاً ناظر این وضعیت هست، روند تحولات را به صورت دقیق زیر نظر دارد و آمادگی دارد که در صورت بروز جنگ، قطعا به عنوان یکی از بازیگران وارد جنگ شده و این مسئله اجتناب ناپذیر هست. لذا در صورت جنگ کسب پیروزی برای روسیه  در منطقه شرق آسیا و هم در اروپا بسیار حائز اهمیت است و امتیاز بزرگی محسوب می شود.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: مهمترین اهداف رهبران کرهی شمالی از وضعیت کنونی چیست، با توجه به مسئله تداوم قدرت موشکی و هستهای این کشور؟

در گام نخست؛ هدف آنها این است که رفتار سلطه گرانه‌ی آمریکا از کل منطقه برداشته شود، دوم اینکه کلیه تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه دولت کره برداشته شود، و نهایتاً دولت آمریکا نیروهای خود را از منطقه خارج کند. این‌ها خواسته های اصلی دولت کره‌ی شمالی هست.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: در مقابل هر یک از بحران ها دولت کره چه استراتژی و راهبردی خواهد داشت؟

اولاً اینکه در صورت بروز جنگ، قطعا در مقابل نیروهای متجاوز ایستادگی می کند. ضمن اینکه به طور مستقیم و غیر مستقیم روسیه از آن حمایت می کند. ثانیاً در حد توان اگر شرایط اجازه بدهد حتی کره‌ی جنوبی را اشغال کند. چون به هر حال کره‌ی شمالی معتقدند که بخش جنوبی کره اشغال شده ‌است و در واقع  یک شبه جزیره و یک کره بوده است که اکنون اشغال شده است.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: متعهدان آمریکا در جنوب شرق آسیا و همچنین شرق آسیا از استرالیا تا هند، آ سه آن و … در مقابل هر یک از سناریوهای بحران کره چه نگاهی به مسئله دارند؟

تمامی اینها به تقویت نظامی خود مشغول هستند و به طور کامل به نوعی به صورت آماده باش هستند که در صورت بروز جنگ، آنها موقعیت خود را مشخص کنند. دوم اینکه دائم با طرف های درگیر در تماس هستند. چنانچه رفت آمد در پکن، توکیو و واشنگتن برای میانجگری و جلوگیری از بروز جنگ و بازگشت به مذاکرات شش جانبه فوق العاده زیاد هست. اما عملاً نتیجه‌ی قاطعی نداده است. چرا که آمریکا فرض می کند کره‌ی شمالی به خاطر تحریم‌ها و فشارها ممکن است که از موضع خود برگردد اما کره‌ی شمالی همچنان بر موضع خود  پا فشاری می کند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح: آمریکایی ها در چه صورتی از مساله برد موشکی کره‌ی شمالی فضای داخلی آمریکا را به صورت جدی در وضعیت مداخله نظامی در شبه جزیره‌ی کره آماده کند؟

برای شروع جنگ آمریکا مجبور هست که توجیهی برای مردم آمریکا برای جنگ مطرح کند که ما به دلیل دفاع از امنیت باید با کرهی شمالی بجنگیم. در جریان جنگ جهانی دوم حمله به پرل هاربر توجیهی برای ورود آمریکا به جنگ شد. اکنون حتی می تواند تحت عنوان دفاع پیشگرانه وارد جنگ شوند. منتها تا اکنون دولت آمریکا نمی داند که اگر آغاز کننده‌ی جنگ باشد چه اتفاقی رخ خواهد داد. این مهم ترین موضوعی هست که به طور قاطع به آن نمی‌توانند پاسخ دهند اما مطمئن هستند که یک درگیری گسترده‌ی خواهد شد که از سرانجام آن بی خبر هستند.

مطالب مرتبط