May 23, 2022 – 6:12 pm | Comments Off on جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای روابط ترکیه و عربستان  

پرهام پوررمضان 
پژوهشگر حوزه روابط بین الملل 
مرکز بین المللی مطالعات صلح – IPSC

رابطه ی ترکیه و عربستان به عنوان دو کشور تاثیر گذار در روند تحولات خاورمیانه از اهمیت فزاینده ای برخوردار گردیده است که هم …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آخرین اخبار, انتشارات, روسیه, معرفی کتاب

IPSC: انتشارات مرکز بین المللی صلح کتاب “احزاب فدراسیون روسیه و نقش آنها در سیاست و حاکمیت” تالف دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان و سمیه پسندیده را نیمه دوم مرداد1392منتشر میکند.

نگارش در August 5, 2013 – 11:10 pm
Share

مرکز بین المللی مطالعات صلح- IPSC

انتشارات مرکز بین المللی صلح کتاب “احزاب فدراسیون روسیه و نقش آنها در سیاست و حاکمیت” تالف دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان و سمیه پسندیده را نیمه دوم مرداد1392منتشر میکند. 

کتاب احزاب فدراسیون روسیه دارای سه بخش ، منابع و نمایه و 149 صفحه است.

در این کتاب تلاش میشود تا ساختار و سازمان حزبی در کشور روسیه مورد بررسی و شناخت

قرار گیرد، و همچنین ارتباط میان حزب و جامعه، نقش احزاب و میزان نفوذ احزاب در سیستم

سیاسی این کشور مورد مطالعه قرار گیرد. نقش و جایگاه احزاب و جنبههای و جنبههای دیگر آنها

نظیر جایگاه قانونی و بهویژه مسئله هزینهای احزاب سیاسی از دیگر موضوعاتی است که در این

نوشتار مورد توجه میباشد.

دکتر ابراهیمی رایزن فرهنگی ایران در روسیه و خانم سمیه پسندیده پژوهشگر همکار مرکز بین المللی صلح و دانشجوی دکترا در مسکو است.

 

 

Share