December 5, 2022 – 4:26 am | Comments Off on سازمان کشورهای ترک ژئوپلیتیک جدیدی در فضای اوراسیا

فاطمه خادم شیرازی
پژوهشگر و مدرس دانشگاه
مرکز بین المللی مطالعات صلح-IPSC

ترکیه با استفاده از سازمان ترک  در سال های اخیر به عنوان یک بازیگر مهم منطقه ای در آسیای مرکزی ظاهر شده است. هدف اصلی سیاست …

ادامه مطلب »
گفتگو

مقالات

خاورمیانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خاورمیانه

خلیج فارس

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه خلیج فارس

آسیای میانه

مقالات تحقیقی و تحلیلی در حوزه آسیای میانه

صفحه نخست » آمریکا, گزیده ها, مقالات

انتخابات آمریکا، شانس کمیلا هریس و گزینه شگفتی ساز اکتبر

نگارش در October 3, 2020 – 8:41 am
Share

دکتر سید مسعوده میر مسعودی

کارشناس مسائل بین الملل

مرکز بین المللی مطالعات صلح –IPSC

با ابتلا ترامپ به کووید 19 و  احتمالا دادن اختیارات محدودی به پنس معاون اول خود ، این موضوع قوت می گیرد که سورپرایز اکتبر از آن جو بایدن می شود .در اولین مناظره انتخاباتی بایدن توانست در نظرسنجی آرا بیشتری برای محبوبیت خود و در نهایت آرا بیشتری بدست آورد و این شاید اولین قدم، در رسیدن به صندلی ریاست جمهوری امریکا برای بایدن باشد .

از طرفی دیگر ما دو معاون از هردو طرف برای کاندیدها  داریم که بسیار متین و دارای نظم و قانون هستند .چند سناریو می توان با توجه این رویداد، پیش بینی کرد اولین سناریو پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری و ادامه 4 سال ریاست جمهوری بدون تغییر .که تقریبا نظر سنجی ها را نیز خبر از این موضوع را می دهند .

در سناریو دوم  پیروزی جو بایدن را داریم  ولی مرگ او به علت کهولت سن یا کرونا در سال اول یا سالهای دوم و سوم،  که شانس قرار گیری کمیلا هریس را که معاون و جایگزین جوبایدن است را قوت می بخشد .

سناریو بعدی مرگ ترامپ و واگذاری اختیارات  به پنس به عنوان معاون رئیس جمهور  که مسائل و موضوعات و قوانین خاص خود را شامل می شود.

چهارمین سناریو: پیروزی ترامپ و  ادامه ریاست جمهوری او بمدت چهار سال.

البته در دنیای سیاست نمی توان پیش بینی دقیقی از نتیجه یک موضوع را ارائه داد ولی با توجه به  قرار گیری پازل ها در کنار هم، سناریو برای گرفتن کرسی ریاست جمهوری برای یک زن جوان و رنگین پوست بدون سابقه  قوت می گیرد .البته برای کنکاش در این مورد باید مناظره معاونین کاندیداها را دید و از نتایج آن به یک پیش بینی عقلانی رسید.

جوبایدن هم کهولت سن دارد و هم سابقه افسردگی به علت مرگ پسرش دارد و این گزینه تحلیل و از بین رفتن  اورا در میانه راه توان می بخشد  .حال اگر این سناریو درست باشد چرا حزب دموکرات از اول یک نماینده جوان و پر آنرژی  را انتخاب نکرد؟

علت را شاید در دیدگاه مخاطبین آمریکایی نسبت به رنگین پوستان دانست که می تواند در انتخاب اولیه شاید حساسیت بسیاری را ایجاد  می کرد ولی در میانه  راه ریاست جمهوری دیگر مردم در مقابل عمل انجام شده قرار می گیرند و شاید اگر بدور از عقل نباشد اوباما نیز به عنوان معاون انتخاب شود. البته تمام اینها سناریوهایی هستند که در صورت موفقیت و اجرا می تواند سطح این تحلیل از منطقه به جهانی تبدیل کند.

نتیجه :

انتخابات آمریکا در حقیقت انتخابات فقط در آمریکا نیست  و میانه روهای   آمریکا سعی دارند وجهه آمریکا را بصورت نامرئی تصحیح  کنند و شاید این مسیر راحت ترین برای رسیدن به اهداف این گروه باشد .

با مرور بر چهار سال ترامپ می توان به این نتیجه رسید که وجهه آمریکا به افول نزدیک می شود و این موضوع سیاستمداران آمریکایی را ترغیب به راه میانبر می کند. پس سیاست مداران  و اتاق فکر  احزاب میانه رو با انتخاب جوبایدن  به عنوان یک سیاست مدار کهنه کار سعی دارند از او به عنوان  هموار کننده راه استفاده کنند تا بتوانند فضای زمان اوباما را دوباره برای جامعه آمریکا زنده کنند البته در سیاست خارجی  نیز یک چرخش 180 درجه ایجاد می شود که مهمترین وجهه دموکرات های میانه رو در جهان به عنوان مردان و زنان صلح محور و دور از تنش را  زنده می کند و حق مطلب هم رسیدن به این درجه است .

البته با اینکه این یک سناریو است ولی در تولد دوباره آمریکا و ارتباط آن با کشورهایی دیگر یک جهش دوباره و برگشت به دوران صلح محور آمریکا در جهان می تواند باشد .به هر حال حرکات و نوع مناظره و نتایج مناظره دو معاون انتخابی دو کاندیدا کمک زیادی به قوت گرفتن و ایجاد پیش زمینه برای ملت آمریکا را قوت  ببخشد .در خارج از مرزها هم این سناریو و ایجاد آن در آمریکا  مورد استقبال قرار می گیرد.

نتیجه:

 سناریوها همیشه پتانسیل تبدیل شدن به واقعیت را دارند به شرطی که شرایط آن سناریو ایجاد شود سیاست مداران بوجود آورنده این سیاست ها هستند و در سیاست نیز هیچ چیزی عجیب و غیر واقعی نیست.

Share