مرکز بین المللی مطالعات صلح - IPSC

آژانس فرانس پرس: قطر به فرخوان آزادی محمد مُرسی پیوست

اشتراک

 آژانس فرانس پرس – قطر کشوری غنی از گاز، پشتیبان قویِ قیام های موسوم به بهار عربی و حامی محمد مُرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر هم به فراخوان بین المللی آزادی مُرسی از بازداشت نظامیان پیوست.   

 

http://bit.ly/19iLB8x

مطالب مرتبط